TransferGo logo
Siųsti pinigus

Derybų pradžios dėl Brexit apžvalga

Derybos dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos įgauna pagreitį.  Birželio 19 dieną Briuselyje įvykęs pirmasis atsakingų asmenų susitikimas po truputėlį įneša šiek tiek aiškumo visame išstojimo iš Europos Sąjungos procese. Kitą vertus, lieka daugybė neišspręstų klausimų, kurių svarbiausias – finansiniai pokyčiai. Europos Sąjungos energetikos komisaras Günther Oettinger įspėja, kad Brexit atvers 20 milijardų eurų skylę Europos Sąjungos biudžete. O tai turės įtakos ne tik visai Europos Sąjungai kaip vienetui, bet ir kiekvienai šaliai narei atskirai, kadangi Didžiosios Britanijos įnašų į ES fondą dalis yra viena didžiausių.

Europos Sąjungos reikalavimai

Buvęs užsienio reikalų ministras William Hague pareiškė, kad Brexit  „neabejotinai“ užkirs kelią geriems tolimesniems Didžiosios Britanijos ir bet kurios kitos Europos Sąjungos narės santykiams. Europos Sąjunga reikalauja iš Didžiosios Britanijos daugiau nei 88 milijonų svarų, už tai, kad ši palieka Europos Sąjungą. Tačiau pasak Julian Jessop, ekonomikos instituto pirmininko, reikalaujama mokėti už tai, ko apskritai gali ir nebūti. Jis teigia, kad Didžioji Britanija paprasčiausiai gali nebemokėti jokių įnašų po 2019 kovo. “Europos Sąjunga reikalauja iš Didžiosios Britanijos labai didelių mokėjimų į priekį, už nenumatytus atvejus, kurie taip gali ir nenutikti.“ Ekonomistas taip pat pažymi, kad Didžioji Britanija sutiko mokėti narystės mokesčius už tam tikras paslaugas, kurias jai suteikė Europos Sąjunga, o dabar tiesiog nori viską nutraukti. Vis dėl to, tai dar tik pirmasis derybų mėnuo, todėl Jungtinė Karalystė yra pilnateisė narė, ir vis dar visapusiškai atlieka savo pareigas. Šį ketvirtadienį vykusiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime dalyvavo ir Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May. Jungtinė Karalystė dar iki 2019 metų bus pilnateise Europos Sąjungos nare, o tai reiškia, kad turės dalyvauti ne tik derybose dėl Brexit, bet ir tolimesnėje veikloje: mokėti mokesčius į Europos Sąjungos biudžetą, bei dalyvauti viršūnių susitikimuose. Pastarasis lyderių susitikimas Vokietijoje bus skirtas aptarti Šiaurės Korėjos veiksmus bei ekonomines problemas.

Piliečių lygybė

Vis dėl to, ne tik finansinės problemos tampa esminėmis. Piliečių lygybė, laisvas prekių ir asmenų judėjimas taip pat kelia neaiškumų. Didžiajai Britanijai išstojus iš Europos Sąjungos, bus pažeidžiama kai kurių Europos Sąjungos piliečių teisė kartu su savimi atsivežti gyventi savo šeimos narius, kurie, jau praras galimybę gauti socialinę lygybę bei elementarią sveikatos apsaugą. Taip pat atviru klausimu išlieka kas turės spręsti Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos piliečių ginčus. Pokyčiai laukia iš tiesų nemaži, todėl kai kurie britai jau dabar svarsto galimybę išvykti iš šalies, tam, kad vis dėl to, galėtų gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje. Įvairios apklausos rodo, kad savo gimtąją šalį yra pasiryžę palikti per 3 tūkstančius britų. Didžiąją dalį išvykstančiųjų sudarytų aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys. Tačiau dar nėra aiškų ar svetur išvyksiančių britų likimas būtų toks apie kokį jie tikėtųsi. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas Claude Moraes mano, kad Europos Sąjungos šalyse gyvenančių britų padėtis būtų prastesnė. Jis teigia, jog Europos Sąjunga nebus pajėgi suteikti  geresnių sąlygų 1,2 milijonui britų, nei tokias, kokias Didžioji Britanija suteikia beveik 3 milijonams Europos Sąjungos piliečių. “Mes visados akcentuojame, kad tai tik 3 milijonų piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje bėda. Tačiau tai dar ir 1,2 milijonų britų, gyvenančių Europoje bėda.“ Europos komisijos pirmininkas Jean – Claude Juncker pareiškė, kad vis dėl to, Theresos May pasiūlymas suteikti lygias teises yra „pirmas žingsnis, tačiau nepakankamas“. Europos Sąjungos Parlamento narys Guy Verhofstadt taip pat pažymėjo, kad šis siūlymas jokiu būdu negarantuoja tų pačių sąlygų britams ir Europos Sąjungos piliečiams.

Geros žinios Lietuviams

Praėjusią savaitę Britanijos premjerė Theresa May, visiems šalyje gyvenantiems migrantams pateikė gerų žinių. Visi Didžiojoje Britanijoje gyvenantys asmenys, tarp jų ir Lietuviai, gali tikėtis socialinės lygybės su šalyje gyvenančiais britais.  Penkerius metus gyvenantiems lietuviams bus suteiktas  “įsikūrusiojo“ statusas. Per šį laikotarpį, Didžiojoje Britanijoje pasilikti siekiantys piliečiai, turės įrodyti, kad nori ir geba likti šalyje, nepažeidžiant įstatymų.  Po išstojimo  iš Europos Sąjungos  atvykusiems asmenims galėtų būti suteikiamas dviejų metų bandymo laikotarpis.  Lietuvos ambasadorė Europos Sąjungoje Jovita Neliupšienė, duodama interviu teigė, kad yra kelios grupės žmonių, kurias Brexit palies skirtingai. Anot jos, reikia atskirti asmenis, kurie Didžiojoje Britanijoje gyvena daugiau nei penkerius metus bei kurie atvyko neseniai. Taip pat esminiais skirtumais taps ar tai asmenys, į Didžiąją Britaniją atvykę iš Europos Sąjungos šalių ir Ekonominės erdvės šalių ar tai asmenys atvykę iš trečiųjų šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai. Ilgą laiką reziduojantys Didžiojoje Britanijoje tikrai gali tikėtis tiek sveikatos, tiek socialinės apsaugos. Teistiems bei daugybę nusižengimų padariusiems Europos Sąjungos piliečiams, pasilikimas šalyje po išstojimo bus sudėtingas. Studijuojantys Jungtinėje Karalystėje taip pat sulauks palaikymo, kadangi Didžioji Britanija sieks, kad šalyje liktų aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys.

2017-07-10

Mes darome pasaulį šiek tiek mažesniu.

Siųskite pinigus į šias šalis:

Prisijunkite prie 2 milijonų žmonių, kurie daro geresnius pervedimus

Užsiregistruokite nemokamai