TransferGo logo
Siųsti pinigus
wisbech

Wisbech’as – Mažoji Lietuva

Emigracijos iš Lietuvos banga neslūgsta nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, kuomet atsivėrė griežtai kontroliuojamos sienos su tokiomis stambios ekonomikos šalimis kaip Vokietija, Prancūzija ar Didžioji Britanija. Bėgdami nuo ekonominių sunkumų savo šalyje, žmonės pasirenka tas šalis, kuriose jie galėtų jaustis finansiškai saugesni, apsirūpine darbu bei būstu. Skaičiuojama, jog į Didžiąją Britaniją yra išvykę daugiau nei 200 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Ieškodami geresnio uždarbio jie dažnai renkasi didžiausius šalies miestus, o populiariausia emigracijos kryptis – sostinė Londonas. Pastaruoju metu, kuomet Londonas mėgina susitvarkyti su pabėgelių krize, bei yra perpildytas imigrantų iš kitų šalių, tapo populiaru rinktis mažesnius ir darbu aprūpintus miestelius. Vienas iš jų – Wisbech miestelis, esantis į šiaurė nuo Londono. Jis tampa vis populiaresne emigracijos kryptimi ir skaičiuojama, jog šiame 28 tūkstančius gyventojų turinčiame mieste kas šeštas gyventojas yra iš Lietuvos.

Miestas Su Gilia Istorija

Wisbech‘o istorija skaičiuojama dar nuo geležies amžiaus. Pirmą kartą istorijoje jis paminėtas dar 1000-aisiais mūsų eros metais. Čia veikia vidinis uostas, iš kurio galima patekti į Šiaurės jūrą. Mieste yra gausybė kultūrinių vertybių, vertingų pastatų bei lankytinų objektų. Miestas yra strategiškai patogioje vietojvėje, nuo sostinės Londono jis yra nutolęs 100 mylių atstumu. Mieste taip pat yra geležinkelis, todėl mieste sparčiai plėtojasi pramonės ir gamybos įmonės. Dėl šių priežasčių miestas tampa labai patrauklus ekonominiams imigrantams, kadangi jame yra nuolatinis darbo jėgos poreikis. Dėl palankių ūkininkavimui sąlygų, Wisbech‘o apylinkėse yra daugybė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių gaminančią įvairiausią žemės ūkio produkciją.

 

Daugiausia Imigrantų – Iš Baltijos Šalių

Wisbech‘o miestas yra antras visoje Jungtinėje Karalystėje, pagal jame gyvenančių imigrantų ir vietinių gyventojų santykį. Mieste gyvena daugybė imigrantų iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos. Būtent imigracija iš šių šalių ir lėmė šio mažo miestelio gyventojų skaičiaus augimą per pastaruosius metus. Žinoma, tai paskatino ir ekonominę bei infrastruktūros plėtrą Wisbech‘e. Dauguma jo gyventojų dirba vietinėse verslo šakose, kurios apima žemdirbystę bei maisto apdorojimą. Vietiniai verslininkai ir ūkininkai dažnai naudojasi imigrantais jiems mokėdami nustatytą minimalią algą ir keldami aukštus darbo reikalavimus. Dažniausiai darbo valandos yra ilgos ir darbuotojai dirba 4 darbo dienas po 12 valandų, po kurių seka 4 dienų poilsis. Tokios darbo sąlygos sukelia ir neigiamą reiškinį – tai nelegalus tarpininkavimas įdarbinant imigrantus iš Baltijos šalių, nelegali būsto nuomos rinka, žmonės priversti gyventi susispaudę perpildytuose kambariuose, o taip pat ir nelegali prekyba alkoholiu bei tabako gaminiais. Neretai pasigirsta kalbos, dėl pažeidžiamų imigrantų teisių. Jiems tenka susidurti su priešiškai nusiteikusiais vietos gyventojais, išklausyti kaltinimus dėl užimamų darbo vietų, bei dažnai jaustis turint mažiau teisių nei vietiniai gyventojai. Vietiniai dažnai kaltina atvykėlius dėl mažėjančio darbo užmokesčio, kadangi miestelyje atvykėlių skaičius yra gana didelis, o ekonominiai imigrantai į šalį atvyksta su tikslu sunkiai dirbti ir užsidirbti. Imigracijos banga į mažą miestelį atnešė ir papildomų paslaugų bei teigiamų dalykų. 2007 metais mieste įsteigtas Rosmini centras, kuris yra išlaikomas iš imigrantų paramos ir aukojamų lėšų bei teikia pagalbą naujiems atvykėliams, konsultuoja juos įvairiais klausimais, rengia kalbų kursus, o taip pat organizuoja įvairius renginius visiems miestelio gyventojams. Wisbech‘e taip pat veikia ne viena maisto prekių parduotuvė, prekiaujanti išskirtinai Lietuviškais, Lenkiškais bei Latviškais maisto produktais. Vietos imigrantai gali apsipirkti sau įprasto maisto ir pasijusti lyg būtų namuose. Čia taip pat veikia ir lietuviškų patiekalų restoranas – „Smakas“. Šį restoraną įkūrė imigrantas iš Lietuvos ir jis greitai tapo populiaria vieta tarp Wisbech‘o lietuvių. Kadangi Wisbech‘e lietuvių skaičius yra gana didelis, o turėdami savo parduotuves ir restoranus jie gali jaustis kaip namie, šis mažas miestas tarp vietinių Britų ir imigrantų iš Lietuvos jau yra vadinamas mažąja Lietuva.

 

Neigiama Imigracijos Įtaka

Skaičiuojama, jog 2014 metų duomenimis, Wisbech‘e gyveno 5000 Lietuvių. Po to kai vietos laikraštis išspausdino straispnį pavadindamas Wisbech‘ą mažąja Lietuva, kilo didelis vietos Britų nepasitenkinimas. Pasipylė kaltinimai imigrantams iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių smukdant darbo užmokestį miestelyje, okupuojant ir užimant darbo vietas taip iš darbo rinkos išstumiant vietinius Britus. Taip pat neretai imigrantai yra siejami su augančia smurto ir nusikaltimų statistika, nelegaliais verslais ar net prekyba žmonėmis. Vietiniai miestelio gyventojai nebegali jaustis tokie saugūs kaip anksčiau. Tiesa, jie pripažysta, jog dauguma imigrantų – yra labai darbštųs ir sunkaus darbo nebijantys žmonės, tačiau jų tarpe pasitaiko ir tokių, kurie kelia problemas ir grėsmę vietos gyventojams. Ryšium su šiomis problemomis, miestelio valdžia jau pradėjo kelti diskusiją ir spręsti problemas iš esmės.

Kad ir kaip atrodytų Britams, tačiau Lietuviams Wisbech‘as išlieka ta vieta, kur net ir nemokėdami vietinės kalbos jie gali apsipirkti parduotuvėje, turėti gerai apmokamą darbą, užmegsti naujas pažintis ar po darbų atsipalaiduoti vietos baruose. Dėl šių priežasčių Wisbech‘as puikiai iliustruoja ir pateisina savo antrąjį pavadinimą – mažoji Lietuva.

2017-07-07

Mes darome pasaulį šiek tiek mažesniu.

Siųskite pinigus į šias šalis:

Prisijunkite prie 2 milijonų žmonių, kurie daro geresnius pervedimus

Užsiregistruokite nemokamai