TransferGo logo
Siųsti pinigus

Kaip pradėti verslą Jungtinėje Karalystėje

Apie imigrantų, dirbančių JK, svarbą parašytas jau ne vienas straipsnis. Jungtinė Karalystė taip pat yra puiki vieta norintiems pradėti verslą, tad daugybė žmonių čia kraustosi būtent turėdami būtent tokį tikslą. Mažosios ir vidutinės įmonės (dar žinomos kaip MVĮ arba ang. SMEs) atlieka svarbų vaidmenį JK ekonomikoje.

Pradėti verslą JK pakankamai paprasta, greita ir nebrangu. Pagrindinės taisyklės, gairės ir ištekliai praktiškai vienodai taikomi visiems verslams, tiek internetiniams, tiek tradiciniams, teikiantiems paslaugas, o ne prekes.

Numatykite pradines išlaidas ir sukaupkite kapitalą

Prieš pradedant verslą labai svarbu įsitikinti, kad turite pakankamai pinigų įkurti savo įmonę. Nepakankami finansai yra viena iš pagrindinių verslo žlugimo priežasčių. Vertindami, kas reikalinga verslui pradėti, stenkitės, kad biudžetas būtų kuo mažesnis. Įsitikinkite, kad neišleidžiate pinigų dalykams, kurie nėra būtini, o ypač tiems, kurie gali apsunkinti verslą. Gov.UK tinklapyje galite rasti sąrašą grupių, kurios investuoja į įmones ir kitus MVĮ finansinius išteklius.

Nuspręskite apie verslo pobūdį

Visi verslai, registruojami JK, turi būti priskirti vienai iš keturių verslo struktūrų.

  • Vieno asmens verslas (ang. sole trader) – dauguma naujų įmonių registruojamos būtent kaip vieno asmens verslas (atitikmuo Lietuvoje – individuali įmonė). Tai greičiausias būdas ir jam nėra taikomi mokesčiai. Dauguma šiai struktūrai priklausančių įmonių teikia paslaugas. Vieno asmens verslas iš tiesų nėra įmonė, kurioje dirba tik vienas asmuo; šios įmonės gali samdyti darbuotojus.
  • Partnerystė (ang. partnership) – tai verslo struktūra, kurioje pareigos priskiriamos partneriams, o pelnas ir išlaidos yra bendri. Partnerystę įteisinti nesudėtinga. Dažniausiai ši verslo struktūra yra vieno asmens verslo antroji augimo pakopa. Partnerystės pagrindu veikiančioms įmonėms, pagal 2 klasės valstybinį socialinį draudimą, , jei pelnas viršija 5885£, yra taikomas 2,75£ kassavaitinis mokestis.
  • Ribotos atsakomybės bendrovė (ang. Limited Liability Company (Ltd)) – sudetingesnė verslo struktūra nei prieš tai aprašytosios (atitikmuo Lietuvoje – uždaroji akcinė bendrovė). Norint tokią bendrovę įteisinti teks gauti daugiau dokumentų ir susidurti su biurokratija. Ribotos atsakomybės bendrovės naudojasi palankiais mokesčių tarifais bei siūlo puikią finansinę apsaugą bendrovės vadovams. Įregistruoti tokią įmonė galima internetu, sumokėjus 15£.
  • Ribotos atsakomybė partnerystė (ang. Limited Liability Partnership (LLP)) – tai naujausia verslo struktūra JK. Praktiškai, tai tradicinės partnerystės ir ribotos atsakomybės bendrovės mišinys. Tokia verslo struktūra labai tinkama įmonėms, teikiančioms paslaugas.

Verslo plano kūrimas

Verslo konsultantai teigia, kad prieš pradedant verslą svarbiausia surašyti gerai apmąstytą verslo planą. Iš esmės, verslo planas toks pats svarbus kaip planas, rengiamas statant namą. Verslo planas privalo būti detalus ir aptarti visus būsimo verslo aspektus. Taip pat plane privalo būti pateikta visa reikalinga finansinė informacija. Reikia nepamiršti įtraukti ir augimo nei rinkodaros strategijų visais verslo augimo etapais. Gerame verslo plane taip pat pateikiami ir lyginamieji standartai (ang. benchmarks), kurie padeda sekti įmonės progresą. Apsilankykite Gov.UK arba Prowess kompanijos, kuri remia moteris versle, tinklapiuose, ten rasite puikiai parašytų verslo planų pavyzdžių.

Užtikrinkite, kad atitinkate standartus

Visos įmonės JK privalo turėti verslo draudimą. Nuorodas į skirtingus draudimo tipus ir paieškos įrankį, kuriuo pasinaudoję galėsite rasti informaciją apie verslo draudimą, galite rasti British Insurance Brokers’ Association (BIBA) tinklapyje. Taip pat įvairiems verslams taikomi ir vyriausybiniai reglamentai bei schemos. Informaciją apie tokius reglamentus ir reikalingus leidimus rasite Gov.UK tinklapyje.

Na ir, žinoma, nepamirškite, kad „TransferGo“ siūlo produktą, kuris padeda MVĮ valdyti apmokėjimus tiekėjams ir sumažinti išlaidas. Sužinokite daugiau čia

 

2017-01-09

Mes darome pasaulį šiek tiek mažesniu.

Siųskite pinigus į šias šalis:

Prisijunkite prie 2 milijonų žmonių, kurie daro geresnius pervedimus

Užsiregistruokite nemokamai