TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Co można odliczyć od podatku: ulgi podatkowe w 2022r

Od 15 lutego do 30 kwietnia br. można już składać zeznania podatkowe. TransferGo zebrał najważniejsze informacje na temat ulg podatkowych, z których można skorzystać w przypadku samodzielnego rozliczenia za poprzedni rok. Choć od 1 stycznia 2022r. weszło w życie sporo zmian, ale będą one dotyczyć dopiero rozliczenia w kolejnym roku. Co się zmieniło?

Rozliczenie podatkowe za rok 2021

Roczne rozliczenie podatkowe za rok 2021 nie będzie jeszcze tak korzystne jak rozliczenie za rok 2022. Z czasem znikną m.in. preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale w zamian pojawią się nowe: dla wracających do Polski emigrantów np. z Wielkiej Brytanii oraz rodzin wielodzietnych. Wypełniając PIT 2022 warto zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2021 rok.

Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku.

 • Od dochodu można odliczyć następujące ulgi: ulga termomodernizacyjna, IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), ulga na badanie i rozwój, składki ZUS, zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów, darowizny na kult – na Kościół, darowizny na organizacje pożytku publicznego, ulga dla krwiodawców, darowizna na cele edukacji zawodowej, darowizna na cele walki z COVID-19, darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe, ulga na Internet, odliczenie – strata podatkowa, ulga na złe długi.
 • Od podatku można odliczyć następujące ulgi: prorodzinna (na dzieci), składki zdrowotne (rehabilitacyjne), za pracę za granicą (abolicyjna).

Terminy rozliczeń podatkowych za rok 2021

Deklaracje podatkowe PIT 2021 należy składać:

 • do 28 lutego 2022 (poniedziałek) – PIT-28,
 • do 2 maja 2022 (poniedziałek) – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Podatek dochodowy — zmiany od 2022r. w ramach Polskiego Ładu

Dwie najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r. to:

 • wzrost kwoty wolnej od podatku z 8.000 do 30.000 zł rocznie, czyli 2.500 zł miesięcznie;
 • przesunięcie II progu podatkowego (32-procentowego) z 85.528 do 120.000 zł rocznie.

Przegląd ulg od podatku od 2022r.

Ulga na dziecko

Ulga ta przysługuje niezależnie od liczby dzieci, każdemu podatnikowi rozliczającego się za pomocą PIT-36 i PIT-37. Wysokość odliczenia będzie inna w sytuacji, gdy rodzice wychowują jedynaka, a inna, gdy dzieci jest kilkoro.

W pierwszym przypadku pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Oznacza to, że przy odliczeniu na jedno dziecko zarobki rodziców nie mogą przekraczać 112 tys. zł łącznie lub 56 tys. zł w przypadku jednego rodzica.

Taki limit nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ulga przysługuje na dwoje i więcej dzieci. Kwota ulgi wynosi: 1112,04 zł na pierwsze i drugie, 2000,04 zł na trzecie oraz 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Odliczenie można wykorzystać również w przypadku pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat i nadal się uczą lub studiują.

Ulga na powrót (ulga abolicyjna)

W nowym systemie ciekawa może się wydać zwłaszcza tzw. ulga na powrót.

Ulga na powrót ulga kierowana jest dla osób, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót oraz zmianę rezydencji podatkowej na polską. Podatku od 2022 r. nie zapłaci osoba osiągająca:

 • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • przychody z umów zleceń;
 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Przychody te będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 tys. 528 zł.

Z ulgi można skorzystać przez cztery kolejne lata, ale tylko raz w życiu. Jeśli za 5 lat znowu zdecydujemy się na wyjazd, to po powrocie ulga nie będzie już przysługiwać.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to duża pomoc dla niepełnosprawnych. Płacą one niższy podatek dzięki temu, że odliczają od dochodu opłaty m.in. za leki, specjalne zabiegi czy dojazdy. Niestety preferencja nie obejmuje wielu najpotrzebniejszych wydatków np. zabiegów operacyjnych.

Według danych resortu finansów z tej ulgi korzysta rocznie niespełna 1,5 mln podatników, zyskując w ten sposób ponad 3,6 mld zł. Na jedną osobę przypada więc ok. 2,6 tys. zł.

Nowe ulgi Polskiego Ładu

Ulga dla rodzin 4+

W przypadku rodzin z przynajmniej czwórką dzieci rząd wprowadził dodatkową ulgę, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł. Rozwiązanie to obowiązuje niezależnie od tego, czy rodzice są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczającymi się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Ulga dla klasy średniej

W przypadku zdecydowanej większości pracowników istnienie tej ulgi będzie praktycznie nieodczuwalne. Ulgę tę będzie stosował pracodawca, a nie pracownik.

Ulga dla klasy średniej obejmie następujące grupy podatników:

 • osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Ulga dla klasy średniej ma zrekompensować nowe, niekorzystne dla podatników zasady rozliczania składki zdrowotnej. Będzie przysługiwać osobom, które mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł.

2022-02-21

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się