TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Edukacja

Jeśli przenosisz się do Niemiec razem z dziećmi w wieku szkolnym, niemiecki system edukacyjny może stanowić pewną przeszkodę. Pod tym względem mamy dla Ciebie zarówno dobre, jak i takie, które niekoniecznie są złe, to jednak zdecydowanie mogą być mylące.

Zaczniemy jednak od dobrych wieści.

Niemiecki system edukacyjny jest bardzo dobry, nawet pomimo jego licznych dziwactw. Nauczyciele reprezentują wysoki poziom, a program nauczania wydaje się być dobrze przemyślany. Dostępna jest krajowa konferencja ministrów edukacji poszczególnych landów (KMK), która koordynuje praktyki szkolnictwa na szczeblu krajowym. Niemcy jednak składają się z 16 niezależnych landów, które są odpowiedzialne za system edukacji na ich terenie. To prowadzi do pewnych różnic w zależności od danego stanu. Po dodaniu tego do ogólnej złożoności niemieckiego systemu edukacyjnego mamy w efekcie system, w którym łatwo się zagubić nie będąc Niemcem. Poniżej zaprezentujemy Ci krótki przegląd “potencjalnie mylących” kwestii.

Drugą dobrą wiadomością jest to, że dostęp do szkół publicznych dla wszystkich mieszkańców landu jest nieograniczony i w zasadzie pozbawiony jakichkolwiek kosztów.

Ogólne informacje na temat niemieckiego system edukacji

Potencjalnie myląca kwestia pojawia się w momencie, gdy osoba niebędące Niemce analizuje strukturę szkół w Niemczech. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku innych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i ubezpieczenie niemieccy deputowani mają tendencję do poprawiania istniejących problemów poprzez dostosowanie status quo. Wielu krytyków twierdzi, że efektem są  same problemy, tylko w różnych okolicznościach. Jednak nawet jeśli dostrzegamy jakieś wady, to nie należy zapominać o tym, że Niemcy zapewniają wysoką jakość edukacji dla wszystkich mieszkańców tego kraju.

Przedszkole

Przedszkola zostały wynalezione w Niemczech. Dlatego też zaskakujące może być to, że nie są one częścią publicznego systemu oświaty. Tak naprawdę przedszkola i żłobki są w większości prowadzone przez kościoły i organizacje non-profit, choć rząd zapewnia pewne fundusze do tego celu. Liczba ośrodków dla przedszkolaków jest niewystarczająca i znalezienie w nich miejsca może być trudne.

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa obejmuje klasy od 1 do 4. Uczęszczanie do niej jest obowiązkowe i rozpoczyna się we wrześniu po szóstych urodzinach dziecka. Większość dzieci uczęszcza do szkół w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Jak w większości krajów świata zachodniego, szkoły w bogatszych dzielnicach wydają się być lepiej obsadzone i lepiej wyposażone niż w mniej zamożnych rejonach.

Szkoły drugiego poziomu

Oto moment, w którym niemiecki system edukacji staje się bardziej skomplikowane i mylący. Przed pójściem dziecka do klasy 5 rodzice muszą wybrać typ szkoły, do jakiej ich pociecha będzie uczęszczać.

Zasadniczo istnieją trzy rodzaje szkół opartych, w teorii, na ścieżce edukacji, która pasuje najlepiej dla danego dziecka.

Gimnazjum – szkoła przygotowująca do uczelni wyższej, dla bardziej błyskotliwych uczniów.

Realschule – ścieżka edukacyjna przeznaczona dla przeciętnych uczniów i tych, którzy zapewne wykonywać będą pracę umysłową średniego lub wyższego szczebla.

Hauptschule – przeznaczona  jako źródło wiedzy i umiejętności dla przyszłych handlowców i robotników niewykwalifikowanych.

Choć możliwa jest zmiana ścieżki edukacyjnej, to jednak nie zdarza się to zbyt często.

Wielu uważa ten system za daleki od doskonałości i często pojawiają się programy i  wnioski o rezygnację z tego rozwiązania, jako że w oczach wielu osób jest on widziany jako rażąco nierówny i tworzący społeczeństwo klasowe. Mimo tego, że wszyscy startowali od szkół, które są dostępne dla wszystkich uczniów. Jednak szkoły te nadal mają tendencję do segregacji uczniów przy użyciu tych samych kryteriów, co w gruncie rzeczy niewiele pomaga w rozwiązaniu nieodłącznych problemów.

Ogólne fakty na temat niemieckiego system edukacji

  • Szkoła jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od lat 6 do 15.
  • Domowe nauczanie jest nielegalne.
  • Niemcy uważają, że edukacja publiczna jest istotnym elementem dobrze funkcjonującego społeczeństwa dobrze działać. W związku z tym powszechnym przekonaniem w całym kraju działa mniej niż 3,000 szkół prywatnych.
  • Dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczone są w oddzielnych szkołach zamiast uczęszczania do tych samych szkół, co inne dzieci. Ten system segregacji uczniów został powszechnie skrytykowany i jest postrzegany jako niedźwiedzia przysługa względem uczniów o specjalnych potrzebach, zwłaszcza tych z niepełnosprawnością ruchową.
  • Tradycyjnie dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 8 rano i trwa do godziny 13 lub 14. Wiele szkół zaczęły oferować pełny dzień szkolny. Ponieważ szkoły niemieckie tradycyjnie nie mają świetlicy, to taka decyzja stworzyła dodatkowe problemy i zwiększone koszty rozbudowy.
  • Instytucja nauczyciela zastępczego nie jest wykorzystywana za wyjątkiem długoterminowych nieobecności. Zazwyczaj jeśli nauczyciel nie jest dostępny w szkole, zajęcia zostaną anulowane.
  • Wycieczki szkolne są dość rozbudowane. Zajęcia z języka angielskiego mogą obejmować na przykład wycieczkę do Wielkiej Brytanii trwającą 10 dni.

 

2016-10-15

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się