TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Garść informacji na temat NHS

Jako mieszkaniec Wielkiej Brytanii będziesz z pewnością często miał okazję usłyszeć skrót NHS. Podobnie jak wiele innych programów rządowych, biurokracja NHS oraz niektóre z używanych w związku z tym terminów może nadmiernie komplikować zrozumienie funkcjonowania i zasad związanych z NHS. Przedstawiamy zatem garść podstawowych informacji na temat NHS oraz sposobu korzystania z tej instytucji.

Skrót NHS oznacza „National Health Service”. NHS funkcjonuje jako system opieki zdrowotnej oparty na miejscu pobytu. Zwykli mieszkańcy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, ale są jednocześnie zobowiązani do uiszczenia zapłaty za wypisywanie recept, opiekę dentystycznej, leczenie oczu i wiele innych usług medycznych.

Ale najwięcej nieporozumień wydaje się powodować wyrażenie “zwykły mieszkaniec”.

Określenie „zwykły mieszkaniec” oznacza osobę mieszkającą legalnie w Wielkiej Brytanii. Jednak aby zostać uznanym za „zwykłego mieszkańca” nie wystarczy płacić podatki w Wielkiej Brytanii, czy też składek na ubezpieczenie społeczne, być właścicielem nieruchomości na terenie tego kraju, być narodowości brytyjskiej, być zarejestrowanym lekarza ogólnego, posiadać numer NHS lub nawet miejsca zamieszkania. Lekarze nie mogą także poprosić o dokumenty, które potwierdzą legalność pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii, więc w efekcie każdy ma prawo do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej. (Lekarze mogą natomiast weryfikować tożsamość). Takie same procedury muszą być stosowane wobec wszystkich pacjentów i nie mogą zostać wykorzystane jako powód do odmowy leczenia.

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który składa się z Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii) mieszkający w Wielkiej Brytanii, a także osoby pracujące w Wielkiej Brytanii na podstawie wizy mają prawo do pełnych świadczeń, co obejmuje także pokrycie pobytu w szpitalu. Obywatele niektórych krajów będą musieli uiścić imigracyjną opłatę zdrowotną wynoszącą 200 funtów rocznie, płatną z góry w momencie ubiegania się o wizę. W przypadku wiz studenckich i osób będących na utrzymaniu posiadaczy takich wiz należy zapłacić 125 funtów rocznie na osobę. W celu pokrycia czasu objętego wizą należy uiścić pełną kwotę dopłaty.

Osoby odwiedzające Wielką Brytanię przez krótki okres (mniej niż sześć miesięcy) mogą otrzymać pomoc medyczną, ale zaleca im się wykupienie turystycznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowe informacje na temat NHS

Podstawy funkcjonowania NHS są dość proste, a zrozumienie działania systemu może pomóc w uzyskaniu oczekiwanej opieki medycznej.

NHS obejmuje niezależnych dostawców usług medycznych, takich jak lekarze ogólni (GP), dentyści, farmaceuci i optycy. NHS prowadzi także liczne ośrodki zdrowotne.

  • Lekarze ogólni (GP) – pierwszy przystanek dla wielu pacjentów. Na ogół funkcjonują jako część zespołu obejmującego pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia oraz zapewniają szeroki zakres usług. Jeżeli nie są w stanie leczyć danej choroby, skierują pacjenta do szpitala. GP świadczy usługi medyczne w oparciu o adres pacjenta i ustalone granice rejonu. GP nie może odmówić leczenia komukolwiek, pod warunkiem, że pacjent przebywa się w granicach ustalonego rejonu lekarza. Jedynym wyjątkiem jest tymczasowy brak możliwości przyjęcia nowych pacjentów.
  • Ośrodki zdrowia zawierają również izby przyjęć i kliniki leczace drobne urazy. Ośrodki zdrowia są przeznaczone do leczenia drobnych urazów lub chorób, które nie mogą czekać do otwarcia gabinetu lekarza ogólnego lub dostępności lekarza.
  • Farmaceuci – mogą oferować porady dotyczące szeregu drobnych chorób, takich jak ból gardła, bóle głowy i typowe choroby występujące podczas podróży. Konsultacja z farmaceutą może pozwolić na wyleczenie problemu i zapobiec konieczności wizyty u lekarza ogólnego.
  • Call NHS 111 – usługa o nazwie Call NHS 111 została zaprojektowana, aby pomóc pacjentom uzyskać pomoc lekarską i poradę w sytuacji nagłej, która jednak nie jest zagrożeniem dla życia. Dla każdej choroby lub urazu mogącego stanowić zagrożenie dla życia lub stanowiącego potencjalne zagrożenie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zadzwonić pod numer 999.
2017-01-17

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się