TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Jak pomóc Ukrainie, w Polsce?

Cały świat z uwagą obserwuje sytuację w Ukrainie. Polacy przyjmują ukraińskich uchodźców. Trwa pełna mobilizacja społeczeństwa. Organizowane są zbiórki pieniężne i wszelkie inne (zbiórki odzieży, żywności, środków higienicznych). Liczy się każde wsparcie. W ostatnim poście TransferGo przygotował zweryfikowaną listę organizacji charytatywnych udzielających pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym kryzysem. Teraz podpowiadamy jak w Polsce można pomóc Ukrainie.

JAK MOŻNA POMÓC UKRAINIE?

Bardzo dużo przydatnych informacji ogólnych zarówno w języku polskim, angielskim jak i ukraińskim można znaleźć na rządowej stronie kampanii #PomagamUkrainie.

  • wpłacając pieniądze

Jest wiele organizacji udzielających bezpośrednią pomoc humanitarną lub wspierających Ukrainę w inny sposób (wsparcie mediów, wsparcie armii, pomoc zwierzętom, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie mniejszości, pomoc psychologiczna dla dzieci). Zweryfikowane organizacje do których można kierować środki pieniężne:

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PCPM jest organizacją humanitarną, więc taką, która pomaga wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Celem jest wyważone działanie nie pogłębiające lokalnych napięć. Dotychczas PCMP realizowało projekty w Libanie, w Ukrainie, w Nepalu, Peru, Sudanie Południowym, Ugandzie, w Tadżykistanie, Palestynie, Gruzji, Etiopii, Kenii, Zambii oraz Bośni i Hercegowinie. Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Polska Akcja Humanitarna dla Ukrainy

PAH jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska. Organizacja realizuje zadania poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej, prowadzenie edukacji społeczeństwa. Pracuje ze społecznościami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo, aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Polski Czerwony Krzyż dla Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Już w połowie lutego br. Lubelski Oddział Okręgowy PCK przekazał łóżka polowe, materace i śpiwory, które pozwolą przygotować 370 miejsca dla potrzebujących obywateli Ukrainy przy przejściach granicznych na lubelszczyźnie. Do działania przygotowany jest również Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie.

Polska Misja Medyczna

Od 1999r. Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. Misją PMM jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji medycznych i realizację programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych i wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie. Aktualnie PMM zbiera środki na pomoc humanitarną Ukrainie.

Caritas Polska dla Ukrainy

Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, Caritas Polska zdecydowała o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł, a następnie 100 tys. euro na rzecz Ukrainy. Środki są przekazywane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na najpilniejsze potrzeby, jakie pojawią się w sytuacji kryzysowej. Chodzi m.in. o zaopatrzenie potrzebujących w żywność, środki higieniczne, o zakup koców, śpiworów, materaców, kuchni polowych i innych potrzebnych artykułów. Caritas organizuje także transporty humanitarne i pomoc uchodźcom na granicach.

Wyślij pieniądze bezpośrednio na Ukrainę!

Nadal możesz wysyłać pieniądze natychmiast i bez opłat na konta bankowe, karty i numery telefonów na Ukrainie. TransferGo dokłada starań, aby Twoje pieniądze szybko dotarły tam, gdzie są najbardziej potrzebne w tych trudnych czasach.

  • przekazując inne datki (w tym odzież, żywność, środki higieniczne)

Jeśli chcemy złożyć datek rzeczowy, warto rozejrzeć się lokalnie, w swojej okolicy. Regionalne oddziały Caritasu i innych większych organizacji organizują zbiórki w większych polskich miastach. Można sprawdzić w swoim kościele, a także zorientować się, czy lokalne władze nie organizują tego typu pomocy. Zazwyczaj najbardziej potrzebne są: żywność długoterminowa, kosmetyki, chemia, środki higieniczne, środki opatrunkowe, koce, latarki itp.

  • udostępniając schronienie/nocleg

Na rządowej stronie pomocdlaukrainy.pl znajdziemy formularz, dzięki któremu możemy zgłosić, że posiadamy możliwość zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Jak to działa? Dane trafiają do samorządu lokalnego w gminie, w której mieszkasz. Przedstawiciel samorządu skontaktuje się z Tobą aby omówić szczegóły tymczasowego pobytu uchodźców z Ukrainy zgodnie z zadeklarowanymi przez Ciebie warunkami. Warunkiem uczestniczenia w inicjatywie jest nieodpłatna oferta pomocy. Wiele organizacji charytatywnych również organizuje taką formę pomocy, np. opisana poniżej Fundacja Ocalenie.

  • stając się wolontariuszem

Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie w Polsce.

Fundacja Ocalenie działa od 2000r., wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Działalność Fundacji Ocalenie jest w dużym stopniu możliwa dzięki zaangażowaniu wspaniałych wolontariuszek i wolontariuszy, prowadzących kursy polskiego, pomagających w nauce dzieciom uchodźczym czy wspierających pracę Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Chcesz dołączyć do wolontariuszy i wolontariuszek Fundacji Ocalenie, którzy pomagają aktualnie Ukraińcom w Polsce? Sprawdź aktualne ogłoszenia o wolontariacie lub napisz na [email protected]

  • oddając krew

Krew jest cały czas potrzebna. Informacji o najbardziej poszukiwanych grupach krwi, jak i wszelkich innych informacji najlepiej szukać bezpośrednio na stronie Krwiodawcy dla Ukrainy.

 

 

 

 

2022-03-09

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się