TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce

Polska wspiera obywateli Ukrainy uciekających przed rosyjską agresją zbrojną. W tym wpisie przygotowaliśmy garść informacji o tym, na jaką pomoc można liczyć po przekroczeniu polskiej granicy. Warto sięgać po pomoc koordynowaną przez sprawdzone organizacje i ośrodki państwowe. Na miejscu może czekać jeszcze sporo wyzwań, na które trzeba się przygotować, opierając się na rzetelnych informacjach.

Sprawdź oficjalne informacje w języku ukraińskim: https://www.gov.pl/web/ua

Przekroczenie granicy

Obywatele Ukrainy uciekający przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, w pierwszej kolejności powinni się udać do najbliższego punktu recepcyjnego. Znajdują się one w miejscowościach: Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne, Korczowa, Medyka, Budomierz, Krościenko. W punkcie recepcyjnym każdy otrzyma więcej informacji na temat pobytu w Polsce, otrzyma także tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek. Rozdawane są ulotki informacyjne.

Obywatele Ukrainy nie powinni się martwić, że nie posiadają dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaną wpuszczeni do Polski. Jeśli to możliwe, dobrze jest zabrać ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny, akty urodzenia dzieci, które podróżują wraz z rodzicem lub opiekunem, dokumentację medyczną.

Przejścia graniczne można przekraczać pieszo. W przypadku podróżowania ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Pobyt w Polsce

Ukraińcy nie posiadający miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskają niezbędne informacje (Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy). Przysługuje im dostęp do polskiej służby zdrowia. Osoby już przebywające w Polsce, nie powinny się martwić o to, że kończy im się legalny pobyt, ponieważ, zostanie on przedłużony. Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

Infolinia dla Ukraińców: +48 47 721 75 75

Informacje

Przydatny jest powyższy numer infolinii, pod którym uzyskamy wszystkie najważniejsze informacje. O szczegółowych zasadach przekraczania granicy informuje Strażą Graniczną pod numerem: +48 82 568 51 19.

Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.

Infolinia policji (sprawy bezpieczeństwa oraz osób zaginionych): +48 47 721 23 07.

W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.

Praca

Pośrednictwo pracy

Ukraińcy mogą samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

Można również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Ponadto, polskie władze opracowały specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Kilka najważniejszych punktów to:

 • legalny pobyt w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24.02.2022 dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną,
 • nadanie obywatelom Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, numeru PESEL, który pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób,
 • ułatwienie w dostępie do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny,
 • umożliwienie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przez obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa określa też zasady udzielania obywatelom Ukrainy pomocy przez wojewodów,
 • ustaw określa wiele ułatwień dla osób wykonujących określone zawody w Polsce,
 • utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
 • szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy,
 • szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie,
 • szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnieniem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.

Każdy z nas może na własną rękę okazać pomoc Ukrainie, np. wspierając organizacje humanitarne i wszelkie inne wysiłki zmierzające do ochrony osób dotkniętych tym konfliktem zbrojnym.

2022-03-14

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się