TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Świadczenia społeczne dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii nie tylko się mieszka i pracuje, niekiedy może zdarzyć się sytuacja, w której utracisz pracę z różnych przyczyn, stając się osobą bezrobotną. Podobnie wygląda status imigrantów świeżo po przybyciu do tego kraju, zanim rozpoczną oni swoją pierwszą pracę w Wielkiej Brytanii. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się więc skupić na tym, jak wygląda jakość i dostępność różnego rodzaju świadczeń społecznych dla osób niezatrudnionych w tym kraju i jak sytuacja ta może się zmienić w wyniku Brexitu.

Osoby bez zatrudnienia mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii bez wątpienia najbardziej zainteresowane będą świadczeniem o nazwie Jobseeker’s Allowance. Jest to po prostu najbardziej typowy zasiłek dla osób bezrobotnych.  Może ubiegać się o niego każda osoba, która nie pracuje w ogóle lub w wymiarze do 16 godzin na tydzień. Oczywiście należy w tym celu spełniać kilka istotnych warunków, są to:

  • Wiek produkcyjny, czyli pomiędzy 18 a 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Zdolność do pracy.
  • Możliwość podjęcia pracy w każdej chwili.
  • Aktywne poszukiwanie pracy.
  • Co najmniej 12 miesięcy przepracowane w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotny. Przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia w trakcie tych 12 miesięcy nie może przekraczać 30 dni.

Dostępne są dwa rodzaje świadczeń dla bezrobotnych, jeden opiera się na składkach na ubezpieczenie społeczne wnoszonych przez osobę ubiegającą się o zasiłek, w takim przypadku brane są pod uwagę ostatnie 2 lata podatkowe, a zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy (dokładnie to 182 dni). Druga opcja wiąże się z wysokością dochodów i obejmuje ona osoby, które nie opłaciły składek na ubezpieczenie społeczne w odpowiedniej wysokości.

Wysokość zasiłku na chwilę obecną jest następująca:

  • Stawki tygodniowe dla osób w wieku 16-24 lata – 56,26 funtów tygodniowo (opcja oparta o składki) lub 53,45 funta (opcja oparta o przychody).
  • Stawki tygodniowe dla osób w wieku 25 i więcej lat – 71 funtów tygodniowo (opcja oparta o składki) lub 67,50 funta (opcja oparta o przychody).
  • Dla małżeństw i związków partnerskich kwota ta wynosi odpowiednio 111,45 lub 105.95 funtów na tydzień.

Dochodzi jeszcze do tego szereg warunków i ograniczeń, na przykład kwota zasiłku ulegnie zredukowaniu jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu lub zgromadziłeś oszczędności w kwocie powyżej 6 000 funtów. Gdy masz oszczędności wynoszące 16 000 funtów, nie otrzymasz zasiłku w ogóle.

Jeśli zostanie Ci przyznany zasiłek, możesz go pobierać przez 6 miesięcy lub do momentu znalezienia pracy. Jeśli nie uda Ci się znaleźć zatrudnienia, będziesz musiał ponownie przejść przez całą procedurę składania wniosku. W tym miejscu bowiem przejawia się zasadnicza różnica między polskim zasiłkiem dla bezrobotnych, a brytyjskim Jobseeker’s Allowance – którego nazwa oznacza dosłownie “zasiłek dla szukających pracy”.

Co ciekawe, jeśli jesteś w Polsce zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i pobierasz z tego tytułu zasiłek, to zgodnie z unijnym prawem masz także prawo do poszukiwania pracy w innym kraju Unii Europejskiej oraz przeniesienia uprawnień do zasiłku do tego właśnie kraju. W tym celu należy uzyskać w polskim urzędzie formularz PD U2, a następnie zgłosić się z nim w Jobcentre, już na terenie Wielkiej Brytanii. Na tej podstawie będziesz mógł pobierać zasiłek brytyjski przez okres 3 miesięcy.

I w tym momencie na scenę wchodzi kwestia Brexitu. Zgodnie z niepotwierdzonymi jeszcze doniesieniami opisana powyżej możliwość przestanie być aktualna po wejściu Brexitu w życie. Na dodatek rząd brytyjski szykuje poważne zmiany do całej procedury rozpatrywania wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, które nieco utrudnią ich uzyskanie dla świeżo przybyłych na Wyspy imigrantów zarobkowych. Szczegóły jednak nie zostały jeszcze opublikowane.

2017-03-09

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się