TransferGo logo
Wyślij pieniądze

TransferGo pojawi się na Startup Grind

Będący wiodącą globalną społecznością startupową Startup Grind sam siebie osadził w roli koordynatora imprez dla około 400 tysięcy założycieli startupów na całym świecie, łącząc tym samym innowatorów, inwestorów, nauczycieli i twórców z korzyścią dla wszystkich: udostępnianie lekcji i dzielenie się doświadczeniami jest podstawą Startup Grind.

Założona w Dolinie Krzemowej ta niezależna grupa zorganizowała już ponad 2.000 spotkań na całym świecie. Pełniący rolę CTO w TransferGo Sarunas Savicianskas został niedawno gospodarzem imprezy Startup Grind na Litwie, a niektóre bardzo ciekawe opinie na temat swojej pracy i pozycji w TransferGo udostępnił publicznie.

Trochę historii

Sarunas zaoferował rozległe doświadczenie, jako że brał udział w tworzeniu aplikacji mobilnych HOMYZE, dla których był współzałożycielem i pełnił rolę CTO. Tę samą funkcję wraz z rolą dewelopera produktu pełnił w dinein.co.uk. Jego doświadczenie w różnych dziedzinach – od startupów w środowisku korporacyjnym aż po różne aspekty inwestycji czynią go doskonałym uzupełnieniem profilu TransferGo.

Współpraca

Sarunas obszernie omówił znaczenie faktu, że ludzie biznesu oraz specjaliści z branży finansowej i technologii muszą wzajemnie się zrozumieć. Komunikacja jest zawsze ważną kwestią. Prezes musi upewnić się, że do rozwoju działalności dostępne są odpowiednie środki finansowe, rolą CTO jest zapewnienie zaoferowania przez firmę najlepszych produktów – zatem wzajemne zaufanie jest bardzo ważne.

Rozwój

Gdy Sarunas dołączył do TransferGo, to  miał już za sobą doświadczenie w środowisku biznesowym i wiedział, jakie cele stoją przed firmą. Stwierdził, że wzrost TransferGo z roku na rok utrzymuje się na poziomie około 300%, a on sam uważa, że firma rozwija się przez cały czas w dobrym kierunku. Dotychczasowy rozwój był znakomity do tego stopnia, że firma jest już gotowa do outsourcingu niektórych aspektów swojej działalności. Sarunas uważa, że chodzi o to, aby upewnić się, że przez cały czas stawiasz przed sobą nowe wyzwania i szukasz nowych okazji marketingowych, a także innowacji w zakresie technologii. Wierzy on w to, że poszukiwania odpowiednich talentów do pracy w firmie i zatrzymanie tych osób, to tylko niektóre z elementów układanki w postaci końcowego sukcesu. Nieustannie poszukuje nowych dróg rozwoju firmy i jako CTO wierzy, że musi znaleźć właściwą równowagę pod względem rozwoju rekrutacji i zasobów ludzkich oraz jednoczesnego zaangażowania w rozwój produktu. Sarunas podkreśla, że „  »konflikt« pomiędzy menedżerami i specjalistami z dziedziny technologii musi zostać odpowiednio rozwiązany: specjaliści muszą być w stanie wyjaśnić menedżerom, dlaczego pewne rzeczy muszą zostać wykonane w określony sposób i w odpowiedniej kolejności  – istnieje zatem potrzeba posiadania odpowiednich struktur zapewniających realizację projektów. Strony muszą ufać sobie nawzajem.”

Skutecznie działająca firma będzie w stanie znaleźć równowagę między innowacjami i inwestowaniem pieniędzy w odpowiednie produkty. Nieustanne kontrolowanie bilansu ma kolosalne znaczenie.

Dotrzymywanie kroku stale rozwijającej się technologii

Należy mieć świadomość tego, że wszystko przebiega w cyklach i być na tyle sprytnym, aby wykorzystać ten moment i skupić się na tym, co jest aktualnie na topie. Inwestuj w to, co jest postrzegane jako trend w danej dziedzinie, we wszystkie aspekty, które będą korzystne dla firmy. Aby wycofać się z etykietki korporacji, w przeciwieństwie do grup typu open source, warto zdawać sobie sprawę z tego, że oba rozwiązania mogą przynosić korzyści również dla startupów, jak stwierdził Sarunas. Mogą mieć inne podejście, ale obie będą mieć tę samą  mają wartość.

Różnice pomiędzy Litwą, a Wielką Brytanią

Jeśli chodzi o różnice między talentami/kwalifikacjami i metodami rekrutacji pod względem sposobu działania w obu tych krajach Sarunas twierdzi, że Wielka Brytania ma znacznie większe zasoby ludzkie, jeśli chodzi o rekrutację ze wszystkich innych segmentów, natomiast Litwa dysponuje znacznie większą koncentracją, a firmy zapewne walczą o tych samych ludzi, co może stanowić istotne ograniczenie.

Słów kilka o przyszłości

Sarunas uważa, że ‘branża technologii finansowych zaliczy gwałtowny wzrost w najbliższej przyszłości. Wiele innych części świata będzie czerpać korzyści z tego stanu rzeczy, a proces ten będzie wykorzystywał wiele innych języków.” On jest ponadto zdania, że rynek w przyszłości zostanie scentralizowany i tylko kilka dużych firm będzie zajmowało się technologiami finansowymi.

Porównania

Kilka słów na temat różnic/porównań między TransferGo i konkurentami: Sarunas wierzy, że branża musi obserwować koncepcję TransferGo dotyczącą inteligentnego rozwoju, która jest bardziej opłacalna w dłuższej perspektywie. On również nie widzi innych firm zajmujących się transferami pieniężnymi, które można potraktować jako głównych konkurentów, a raczej spogląda na banki, ponieważ to właśnie one pobierają tak wysokie opłaty. Technologia fimy TransferGo wymaga naśladowania pod względem tego, jak szybko, jak skutecznie i jak tanio można wysyłać pieniądze, jak również opracowywania nowych metod pozwalających jeszcze te aspekty poprawić. Trzeba nieustannie oceniać, co może lepiej się sprawdzić w przyszłości, a co nie, a następnie skupić się na pozytywnych aspektach. Zastanów się, w jaki sposób możesz najlepiej wykorzystać talenty swojej firmy. Zmień to, co trzeba i zachowaj to, co działa dobrze.

2016-12-09

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się