TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Wymagania dotyczące wjazdu na teren kraju

Niemcy mają dość prostą politykę paszportową i wizową, co jest szczególnie istotne jeśli planujesz wizytę trwającą do 90 dni.

  • Wszyscy obywatele innych krajów muszą posiadać ważny paszport lub osobisty dowód tożsamości.
  • Dla obywateli krajów Unii Europejskiej oraz dla obywateli wielu innych krajów wizy nie są wymagane. Pełna lista krajów i wymogów wizowych dostępna jest w serwisie internetowym de.
  • Warto jednak zauważyć, że wizy mogą być wymagane dla pobytu trwającego dłużej niż 90 dni, konkretnych celów przyjazdu oraz częstotliwości wizyt w tym kraju.

Wnioskowanie o wizę

Wizy wydawane są przez rząd niemiecki za pośrednictwem konsulatów i ambasad.  Na ogół wydawane są w ciągu dwóch do dziesięciu dni roboczych, jednak w godzinach szczytowego natężenia ruchu turystycznego okres przetwarzania wniosku może być znacznie dłuższy. Niemiecki rząd apeluje do osób potrzebujących wiz na składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić odpowiednią ilość czasu na ich realizację. Opłata za wniosek wizowy wynosi 60 EUR.

Wiza dla uchodźców

Proces wjazdu do Niemiec dla uchodźców i osób poszukujących azylu są nieco inne i mogą być uznane za nieco skomplikowane. Informacje dotyczące uchodźców można znaleźć w serwisie internetowym Federalnego Urzędu ds Migracji i Uchodźców. Wiele znanych agencji pozarządowych dokłada wszelkich starań w udzielaniu pomocy osobom zainteresowanym statusem uchodźcy lub azylanta.

Proces wjazdu do Niemiec dla uchodźców i osób poszukujących azylu są nieco inne i mogą być uznane za nieco skomplikowane. Informacje dotyczące uchodźców można znaleźć w serwisie internetowym Federalnego Urzędu ds Migracji i Uchodźców. Liczne agencje pozarządowe dokładają wszelkich starań w udzielaniu pomocy osobom zainteresowanym statusem uchodźcy lub azylanta.

Praca w Niemczech

Zasady dotyczące pracy w Niemczech są dość proste.

  • Obywatele krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) nie potrzebują wizy do pracy w Niemczech.
  • Obywatele Szwajcarii także nie potrzebują wizy do pracy w Niemczech, jednak muszą oni złożyć wniosek o charakterze czysto deklaratoryjnym o specjalne zezwolenie na pobyt.
  • Obywatele innych krajów muszą uzyskać zezwolenie na pobyt, które pozwala im legalnie pracować. Inne zasady obowiązują dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, osób poszukujących pracy, a także tych, które pracują na własny rachunek. Istotne informacje i informacje do pobrania można znaleźć w serwisie internetowym Federalnego Urzędu ds Migracji i Uchodźców.

Należy zauważyć, że członkowie rodzin obywateli UE, którzy nie są obywatelami UE podlegają tym samym zasadom, co osoby z krajów spoza UE i EOG.

Pracownicy mogą ubiegać się o status stałego rezydenta po pięciu latach, o ile spełniają oni określone kryteria.

 

2016-10-10

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się