TransferGo logo
Trimite bani

Înscrieți-vă copiii la şcoală în Germania nu doar cu ușurință, dar și cu încredere că știți să alegeți cum e mai bine

V-ați găsit de muncă în Germania și plecați cu doi copii de grădiniță? Ați ajuns în Germania la mijloc de an școlar și copii trebuie înscriși la școală? Nici unul dintre ei nu vorbește limba germană? Aveți în familie un copil cu nevoie speciale și nu știți ce ajutor va există pentru el? 

 

V-am pregătit aici o selecție de informații foarte utile despre sistemul preșcolar și școlar din Germania. Mai mult decât atât, am căutat să vă explicăm cu claritate cum sunt grădinițele și școlile germane.

 

ȘCOALĂ PRIMARĂ (GRUNDSCHULE ȘI ȘCOALĂ SECUNDARĂ (SEKUNDARSTUFE)

Toți copii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală începând, de regulă, cu vârsta de șase ani. Dacă copilul împlinește șase ani după începerea noului an școlar (de exemplu, în octombrie), va merge la școală anul următor. Există şi posibilităţi de înscriere la şcoală pe parcursul unui an şcolar.

 

Școală de stat este gratuită în Germania. Fiecare land federal este responsabil pentru educație pe teritoriul lui. Ca urmare, în fiecare stat există caracteristici deosebite. În special denumirile pentru tipurile de școlarizare pot varia.

 

SFAT: Vârsta minimă de la care un copil poate sau trebuie să meargă la şcoală diferă de la un land federal la altul. Întrebări la Inspectoratul şcolar (Schulamt), sau la centrul de consiliere pentru migraţie ori la serviciul de consiliere pentru tineret care este situația acolo unde locuiți.

Şcoala primară (Grundschule)

 

În Germania, educația școlară începe cu școală primară sau elementară (Grundschule). În general, această cuprinde clasele I-IV. În unele landuri (Berlin şi Brandenburg) școală primară ține până în clasa a VI-a. 

 

Copiii sunt înscrişi de regulă la şcoala din apropierea domiciliului. În școlile de stat, orele se țin în limba germană, ceea ce nu-i ușor pentru copiii care nu vorbesc germană acasă sau care nu au fost la o grădiniță de limbă germană. 

 

În ultimul an al şcolii elementare se decide la care şcoală secundară urmează să meargă apoi copiii. În acest scop, învăţătorii întocmesc o recomandare („recomandare de trecere”). Mai mult decât atât, tot aceștia sunt cei care fac propuneri de școli secundare pentru copii, în funcție de performanțe. Dumneavoastră veți fi consultați în acest sens, iar la final alegerea școlii va aparține.  

 

Şcoala secundară I şi II (Sekundarbereich/Sekundarstufe I und II)

 

Sistemul de învățământ secundar din Germania este foarte diferit de cel românesc. Va sfătuim să vă sfătuiți cu mare atenţie cu copilul şi învăţătorul acestuia la alegerea şcolii. 

 

Pentru ciclul I secundar (Sekundarstufe I) există următoarele tipuri de școli: 

 

 • Şcoli generale sau școli secundare inferioare (Hauptschulen) (până la clasa a IX-a sau a X-a în anumite landuri cum sunt Berlin sau North Rhine-Westphalia, unde școlarizarea este obligatorie zece ani) 
 • Gimnazii reale sau școli secundare medii (Realschulen) (până la clasa a X-a) 
 • Şcoli cu mai multe procese de învăţământ ori tipuri de formare (aici se poate absolvi o școală secundară inferioară sau medie)

 

Pentru ciclul II secundar (Sekundarstufe II) există:

 

 • Licee sau școli secundare superioare (Gymnasium sau Gesamtschule) (începând cu clasa a X-10 până la clasa a XII-a sau a XIII-a) 
 • Şcoli universale (cu sau fără treaptă gimnazială superioară, aici se pot obţine toate diplomele)
 • Școli profesionale 
 • Formare profesională continuă pentru adulți (școli cu învățământ seral Abendschule și colegii)

 

Sekundarstufe II se termină cu un examen și diplomă de bacalaureat (Abitur sau Allgemeine Hochschulreife) după clasa a XII-a sau a XIII-a. Că și în România, admiterea în învățământul superior este condiționată de absolvirea unui liceu (Gymnasium). 

 

Îndrumări suplimentare despre sistemul școlar german, în limba română

 

Oficiului pentru egalitatea de tratament a lucrătorilor din UE oferă explicații detaliate despre caracteristicile sistemul de învățământ german, în limba română: 

 

 • Pe pagină web eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro, sub secțiunea Cetățeni ai Uniunii Europene/ Infoteca/ Educație/ Școală găsiți explicații pe larg

 

Când, cum și unde îmi înscriu copilul la școală? 

 

Copii români au dreptul la fel că și copii germani de a urma cursurile unei școli în Germania. Ei sunt acceptați la școală indiferent de nivelul de cunoaștere a limbii germane.

 

Pentru înscriere, este necesar să va adresați Inspectoratului școlar din orașul ori regiunea în care locuiți (căutați pe Google “Schulamt/ Bezirkschulamt orașul în care locuiți). Cei de la inspectorat va vor comunica la care şcoală va putea merge copilul dumneavoastră.

 

Actele necesare la înscriere pot diferi de la land la land. Cu toate acestea, ele sunt de regulă următoarele:

 

 • Documentul dvs. de identitate
 • Certificatul de naștere al copilului
 • Alte documente personale ale copilului (cum ar fi: fișa vaccinurilor, foaia matricolă acolo unde este cazul, dovada rezidenței în Germania – Citeste mai multe despre Anmeldung)

 

De obicei, actele românești trebuie traduse în limba germană. 

 

Dacă copilul nu vorbește limba germană, va fi încadrat într-o clasa intermediară în care va învață limba germană alături de alți copii imigranți. 

 

SFAT: Întrebați-vă la Inspectoratul școlar, la cunoștințe ori colegi și la centrele de consiliere pentru migranți sau serviciile de migrație pentru tineri de cursurile de limba germană oferite de statul german pentru copii. Pentru o integrare mai ușoară și rapidă în sistemul școlar german, în unele landuri există chiar un an pregătitor în care copii învață limba germană. 

 

ȘCOALĂ PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE

Obligativitatea învăţământului este valabilă şi pentru copiii şi tinerii cu handicap sau cu necesar special de asistenţă pedagogică. 

 

Inspectoratul şcolar hotărăște asupra unui necesar special de asistenţă pedagogică în urmă unei proceduri corespunzătoare. Acest lucru trebuie solicitat de către părinţi sau şcoală. 

Ajutor în situații individuale

Ajutorul în situații individuale oferă o consiliere specială pentru a stimula intens copiii și tinerii cu dizabilități, după abilităților acestora. În mod concret, acestea pot fi măsuri educaționale timpurii, de ajutor la școală sau în viața de zi cu zi. În plus, include lucrul cu familia copilului și mediul social al acestuia.

Dacă ți-a plăcut acest articol, îți recomandăm și articolul despre cum să-ți înscrii copilul la grădiniță în Germania, chiar aici.

2021-02-04

Facem lumea un pic mai mică.

Trimite bani în aceste țări:

Alătură-te celor 2 milioane de oameni care efectuează transferuri mai bune

Înregistrează-te