TransferGo logo
Trimite bani

Mă pot alătura familiei mele în Regatul Unit prin EU Settlement Scheme?

Membrii de familie ai cetățenilor UE care îndeplinesc condițiile pentru a primi statutul de rezident sunt protejați de Acordul de retragere. Prin urmare, li se poate acorda statutul de rezident în cadrul EU Settlement Scheme.

Membrii familiei se împart în două categorii. Prima este reprezentată de cei care erau rezidenți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, ora 11 p.m. A doua categorie îi cuprinde pe cei care nu erau rezidenți în Regatul Unit până la acea dată, dar care doresc să se alăture în viitor membrului de familie cetățean al UE care locuiește în UK. 

De la 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai face parte din UE. UE și Regatul Unit au negociat condițiile ieșirii UK din UE, denumite în mod curent „Acordul de retragere” sau „Acordul privind Brexitul”. Acordul de retragere a menținut dreptul cetățenilor UE în Regatul Unit în perioada de tranziție. Aceasta s-a încheiat la 31 decembrie 2020.

Cine are calitatea de membru care se alătură familiei sale în Regatul Unit?

Conform Acordului de retragere, membrii de familie care nu locuiau în Regatul Unit până la 31 decembrie 2020 au dreptul să se alăture unui membru de familie cetățean al UE în orice moment în viitor. 

Această a doua categorie de membri de familie este cunoscută în cadrul sistemului sub denumirea de „membri care se alătură familiei lor în Regatul Unit”, deoarece ei nu se află încă acolo. Membrul de familie cetățean al UE care locuiește deja în Regatul Unit este cunoscut sub denumirea de susținătorul reîntregirii care este cetățean al UE.

Important: În cazul în care un membru de familie intră în Regatul Unit ca vizitator, acesta nu își va putea depune cererea pentru a rămâne acolo în calitate de membru care se alătură familiei sale. Acesta va trebui să părăsească UK și să introducă o cerere în sistem pentru a putea intra din nou pe teritoriul britanic.

Este așadar foarte important, dacă ești membru care te alături familiei tale în UK, să faci cererea în sistem în timp ce te afli în afara Regatului Unit.

De asemenea, este foarte important să te asiguri că:

  • ai un susținător al reîntregirii care este cetățean al UE eligibil;
  • legătura ta de familie este considerată eligibilă.

Care sunt cetățenii UE care pot fi susținători?

Pentru a fi susținător al reîntregirii, cetățeanul UE trebuie să fi locuit în Regatul Unit până la 31 decembrie 2020. Aceasta, tocmai pentru a putea solicita în EUSS statutul de rezident provizoriu sau cel de rezident permanent. Atunci când depui o cerere ca membru care te alături familiei tale în Regatul Unit, vei utiliza numărul de referință al statutului de imigrare acordat susținătorului reîntregirii. În felul acesta, se dovedește că acesta din urmă se califică pentru statutul de susținător. 

Începând cu 1 iulie 2021, susținătorul reîntregirii care este cetățean al UE trebuie să dețină statutul de rezident provizoriu sau statutul de rezident permanent în sistem pentru a-și putea susține membrii familiei.

Care sunt membrii de familie care i se pot alătura unui cetățean al UE?

Membrii de familie eligibili pentru reîntregirea familiei sunt adesea numiți membri apropiați ai familiei. Nu contează cetățenia membrului de familie care solicită reîntregirea familiei. Aceasta pentru că sunt eligibili atât membrii de familie care sunt cetățeni ai UE, cât și cei din afara UE. 

Sistemul acoperă următoarele persoane

Membrii de familie înrudiți doar cu susținătorul reîntregirii care este cetățean al UE:

  • soții și partenerii declarați, în cazul în care căsătoria sau parteneriatul civil a avut loc înainte de 31 decembrie 2020, ora 11 p.m.;
  • partenerii de durată, în cazul în care relația era stabilă înainte de 31 decembrie 2020, ora 11 p.m.;
  • soții și partenerii declarați, în cazul în care căsătoria sau parteneriatul civil a avut loc după 31 decembrie 2020, ora 11 p.m., dar relația a fost stabilă înainte de această dată.

Membrii de familie înrudiți cu susținătorul reîntregirii care este cetățean al UE sau cu soțul/soția ori partenerul declarat al acestuia/acesteia:

  • părinții și bunicii aflați în întreținere (relația de întreținere trebuie să existe la data introducerii cererii);
  • soțul/soția, partenerul declarat sau partenerul de durată al unei persoane căreia i s-a acordat, în cadrul EUSS, un permis de ședere de membru de familie sau un statut de părinte sau bunic aflat în întreținere;
  • copiii și nepoții sub 21 de ani (inclusiv cei născuți sau adoptați după 31 decembrie 2020);
  • copiii și nepoții de peste 21 de ani, dacă sunt în întreținere (relația de întreținere trebuie să existe la data introducerii cererii).

Relațiile de rudenie care nu sunt menționate mai sus nu sunt eligibile în cadrul sistemului. 

Articolul este întocmit exclusiv în scopuri informative și nu are forță juridică. Acesta nu oferă nicio interpretare juridică a legislației UE sau a Regatului Unit și nu are ca scop să se substituie consultanței juridice specializate privind normele Regatului Unit în materie de imigrație.

2021-06-22

Facem lumea un pic mai mică.

Trimite bani în aceste țări:

Alătură-te celor 2 milioane de oameni care efectuează transferuri mai bune

Înregistrează-te