TransferGo logo
Nosūtīt naudu

Izglītība

Ja Jūs pārceļaties uz Vāciju ar skolas vecuma bērniem, Vācijas izglītības sistēma var radīt bažas. Šajā sakarā līdztekus labām ziņām ir arī dažas ziņas, kas, lai gan nav sliktas, tomēr noteikti ir potenciāli mulsinošas.

Mēs sāksim ar labajām ziņām.

Vācijas izglītības sistēma ir ļoti laba, pat neskatoties uz tās daudzajām dīvainībām. Skolotāji ir labi apmācīti, un mācību programmas izskatās labi pārdomātas. Pastāvīgā valsts izglītības ministru konference (KMK) koordinē pielietoto praksi valsts līmenī. Tomēr Vācija sastāv no 16 atsevišķām federālajām zemēm, kuru pārstāvji ir atbildīgi par izglītības sistēmu to zemē. Tas izraisa atsevišķas atšķirības starp zemēm. Pieskaitot tam vēl vispārējo Vācijas skolu sistēmas sarežģītību, ne-vācietim ir diezgan viegli apjukt. Zemāk mēs jums sniegsim īsu apskatu par „potenciāli mulsinošām” daļām.

Otra labā ziņa ir tā, ka valsts skolas ir pieejamas ikvienam, kas dzīvo konkrētajā federālajā zemē, un būtībā ir bez maksas.

Vācijas izglītības sistēmas apskats

Potenciāli mulsinoša daļa parādās, kad ne-vācu persona iedziļinās Vācijas skolu struktūrā. Tāpat kā tas tika darīts ar citiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, tādiem kā veselības aprūpe un apdrošināšana, Vācijas likumdevējiem ir tendence labot esošās problēmas, pielāgojoties mūsdienu apstākļiem. Daudzi kritiķi apgalvo, ka tas vienkārši rada tādas pašas problēmas tikai ar atšķirīgiem apstākļiem. Tomēr pat ar minētajiem trūkumiem svarīgi ir atzīmēt, ka Vācija ir apņēmusies sniegt kvalitatīvu izglītību visiem Vācijas iedzīvotājiem.

Bērnudārzs

Bērnudārzi sākotnēji tika ieviesti Vācijā.  Tādēļ ir visai pārsteidzoši, ka bērnudārzi nav valsts izglītības sistēmas daļa; patiesībā pirmsskolas izglītības iestādes un dienas aprūpes centrus lielākoties vada baznīcas un bezpeļņas organizācijas, lai gan valdība sniedz tiem zināmu finansējumu. Centru skaits pirmsskolas vecuma bērniem ir nepietiekams, un var būt grūti atrast tajos vietu.

Sākumskola

Sākumskola ir no  1. līdz 4. klasei. Skolas apmeklēšana ir obligāta un sākas septembrī pēc bērna sestās dzimšanas dienas. Lielākā daļa bērnu apmeklē tuvākās apkaimes skolas. Tāpat kā lielākajā daļā pārējo rietumu pasaules valstu pārtikušāko apkaimju skolas mēdz būt labāk nokomplektētas ar personālu un labāk aprīkotas nekā skolas mazāk turīgās apkaimēs.

Vidusskolas

Lūk, kur sistēma kļūst sarežģītāka un mulsinošāka. Pirms uzsākt mācības 5. klasē, vecākiem ir jāizvēlas kāda veida skolu apmeklēs viņu bērns.

Pamatā ir trīs veidu skolas, un teorētiski tās balstās uz izglītības virzienu, kas ir piemērotāks katram skolēnam.

Gymnasium – (ģimnāzija) sagatavošanās koledžas izglītībai „apdāvinātiem” skolēniem.

Realschule – (reālskola) izglītības virziens, kas paredzēts vidusmēra skolēniem un tiem, kas, šķiet, visdrīzāk tiecas uz vidējā un augstākā līmeņa „balto apkaklīšu” darba vietām.

Hauptschule – (pamatskola) paredzēta, lai nodrošinātu pamata zināšanas un prasmes darbam tirdzniecības jomā un „zilo apkaklīšu” darba vietās.

Lai gan teorētiski ir iespējams mainīt izglītības virzienu, tomēr tas nenotiek bieži.

Daudzi uzskata, ka šī sistēmu ir tāla no ideāla, un ir ieviesuši programmas un pieņēmuši likumus, kas ļauj izvairīties no sistēmas, kuru daudzi uzskata par rupju nevienlīdzības izpausmi un tādu, kas rada uz sociālajām klasēm balstītu sabiedrības noslāņošanos. Viņi ir organizējuši skolas, kas ir atvērtas visiem skolēniem. Tomēr arī šīs skolas vēl joprojām mēdz nodalīt skolēnus, izmantojot tos pašus kritērijus, un tādējādi nepalīdz atrisināt pastāvošās problēmas.

Vispārēji fakti par Vācijas izglītības sistēmu

  • Skolas apmeklēšana ir obligāta bērniem no 6 līdz 15 gadu vecumam.
  • Mājmācība ir nelikumīga.
  • Vācieši uzskata, ka valsts izglītība ir būtiski svarīgs sabiedrības pienācīgas funkcionēšanas elements. Šo plaši izplatīto uzskatu dēļ visā valstī ir vien mazāk kā 3’000 privāto skolu.
  • Bērni ar īpašām vajadzībām tiek ievietoti atsevišķās skolās, nevis apmeklē tādas pašas skolas kā citi bērni. Šo skolēnu nodalīšanas sistēma tiek plaši kritizēta, un tiek uzskatīts, ka tā sniedz „lāča pakalpojumu” skolēniem ar īpašām vajadzībām, it īpaši tiem, kuriem ir fiziskās attīstības traucējumi.
  • Tradicionāli skolas ver durvis 8.00 no rītā un darbojas līdz 13.00 – 14.00. Daudzas skolas ir sākušas piedāvāt pilnas dienas skolu. Ņemot vērā to, ka Vācijas skolās tradicionāli nav kafejnīcu, tas ir radījis problēmas un palielina celtniecības izmaksas.
  • Skolotāji, kas aizvieto pamata pedagogus, netiek izmantoti, izņemot skolotāja ilgtermiņa prombūtni. Parasti, ja skolotājs nav pieejams, viņa pasniegtās stundas tiek atceltas.
  • Skolas izbraucieni ir diezgan grandiozi. Piemēram, angļu valodas apguvei skolēni var doties ceļojumā uz Apvienoto Karalisti uz 10 dienām.

Mēs padarām pasauli nedaudz mazāku.

Sūtiet naudu uz šīm valstīm:

Pievienojieties 2 miljoniem cilvēku, kas jau veic labākus pārskaitījumus

Reģistrējieties bez maksa