TransferGo logo
Wyślij pieniądze
Szkola-za-granica-transfergo

Szkoła za granicą

Szkoła za granicą — jak przygotować dziecko na to nowe wyzwanie? TransferGo opowiada jak możesz pomóc swojemu dziecku w kształceniu na emigracji.

 Szkoła za granicą — pierwsze kroki

Przed wyjazdem przygotuj wszystkie dokumenty i sprawdź jakie modele edukacyjne obowiązują w kraju, w którym będziesz mieszkać. W UE nie uznaje się automatycznie świadectw szkolnych z innych państw członkowskich. W niektórych krajach musisz wystąpić do odpowiedniego urzędu krajowego o uznanie świadectwa szkolnego Twojego dziecka, zanim będziesz je mógł zapisać do lokalnej szkoły, co stanowi z pewnością duże wyzwanie już na starcie.

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i przeprowadziłeś się albo planujesz przeprowadzkę do innego kraju UE w celu podjęcia tam pracy, Twoje dzieci są uprawnione do bezpłatnych zajęć wyrównawczych w okresie początkowym w nowym kraju, tak aby mogły łatwiej się tam zintegrować i zaadaptować do nowego środowiska szkolnego. Te dodatkowe zajęcia obejmują również pomoc w nauce języka kraju, do którego się przeprowadziłeś. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie Unii Europejskiej, w sekcji informującej o prawach obywatelskich.

Szkoła podstawowa za granicą

System oświaty w nowym kraju może się bardzo różnić od tego, do którego jesteś przyzwyczajony. Na przykład w niektórych krajach dzieci muszą wybrać między kształceniem akademickim i zawodowym na bardzo wczesnym etapie. Przykładowo, system szkolny i model edukacji w Niemczech różni się od polskiego. Obowiązek szkolny powstaje co do zasady w roku, w którym dziecko ukończyło 6. rok życia. W niektórych krajach związkowych dopuszczalne jest, na wniosek rodziców, rozpoczęcie nauczania szkolnego przez dziecko, które ukończyło 5 lat, jeśli jest to uzasadnione rozwojem dziecka lub też przesunięcie rozpoczęcia nauczania o 1 rok, czyli do ukończenia przez dziecko 7 lat. Szkoła podstawowa, w zależności od kraju związkowego trwa od 1. do 4. klasy lub od 1. do 6. klasy.

Liceum za granicą

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, w krajach UE i poza nią występują różnice w stosunku do polskiego systemu. Wyjeżdżając za granicę, warto się z tymi rozbieżnościami zapoznać i na nie przygotować. W Niemczech występują dalsze różnice w modelu edukacyjnym. Istnieje szeroko rozwinięty system kształcenia zawodowego, poczynając od szkoły średniej.

Szkoła średnia – poziom I: szkoły ponadpodstawowe o różnym poziomie edukacyjnym, w zależności od zdolności ucznia (Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Kształcenie rozpoczyna się od klasy 5. lub 7. i co do zasady trwa do klasy 10. Szkoła średnia – poziom II: rozpoczyna się po 10. klasie i uzyskaniu świadectwa MSA, kontynuacja kształcenia w gimnazjum ogólnokształcącym lub szkole zawodowej (zwykle do 12. lub 13. klasy), kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego.

Jeśli decydujesz się na wyjazd za granicę z licealistą, ważne będzie, aby dziecko uzyskało wsparcie nie tylko w nauce i oswojeniu się z nowymi realiami, ale także w wyborze dalszych etapów edukacyjnych. To ten moment, kiedy dziecko podejmuje decyzje czy chce iść na studia. Jeśli zdecyduje się na studiowanie, pomóż mu wybrać odpowiednią uczelnię. Razem możecie przejrzeć internetowe strony uniwersytetów, szkół technicznych czy artystycznych i wybrać tę najbardziej dopasowaną do oczekiwań, ale i predyspozycji Twojego dziecka.

Nauka nowego języka

Szkoła za granicą to podwójne wyzwanie dla Twojego dziecka. Oprócz szeregu nowych przedmiotów, dziecko będzie musiało się nauczyć nowego języka. Może jednak liczyć na wsparcie. Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, zgodnie z prawem UE Twoje dzieci mają prawo do bezpłatnej nauki języka w nowym kraju, tak aby mogły łatwiej odnaleźć się w nowej szkole.

Szkoła za granicą a język polski

Jeśli żyjesz na emigracji, a chciałbyś, żeby Twoje dziecko nadal miało kontakt z językiem ojczystym i uczyło się go regularnie, pomyśl o kursach językowych dla dzieci online. Pandemia postawiła świat przed nowymi wyzwaniami i stworzyła możliwości, które wcześniej wydawały się nierealne np. praca zdalna czy edukacja online. Aktualnie dostępnych jest wiele rozwiązań dla rodzin przebywających za granicą. Nawet jeśli rodzice nie mówią w domu po polsku (jeden partner jest obcokrajowcem), wciąż możesz zapewnić swoim pociechom naukę języka polskiego. Oczywiście nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę, że dziecko będzie musiało nauczyć się też innego języka.

Wyszukaj w internecie i przejrzyj oferty szkół krajowych albo poszukaj lokalnie, w kraju, w którym mieszkasz. Dobrze, jeśli pozostaniesz też w stałym kontakcie z Polską, dziecko będzie mogło spędzać wakacje w kraju, z polskojęzycznymi dziadkami i resztą rodziny. Dzięki temu z pewnością uda się dzieciom dodać kilka nowych słówek do ich osobistego słownika języka polskiego.

2022-08-16

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się