TransferGo logo
Trimite bani

REGULAMENT: Campanie ”Colț de România”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Campania promoțională “COLȚ DE ROMÂNIA” (denumită în continuare “Campania”) este organizată în numele și de către TRANSFERGO LTD (”Organizatorul”) cu sediul social în 241 Southwark Bridge Rd, SE1 6FP, Londra, Regatul Unit, cod de înregistrare fiscală: GB247137896.

1.2. Campania este derulată cu sprijinul și prin intermediul societății S.C. ECHIPA DE PROFESIONIȘTI ÎN COMUNICARE S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Șos. Colentina, nr. 8, et.2, Sector 2, București, Cod Fiscal: RO40174740, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16562/2018.

1.3. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament (“Regulamentul”). Decizia de desfășurare a Campaniei în conformitate cu Regulile este finală și obligatorie pentru participanți.

1.4 Regulile Campaniei au fost întocmite și vor fi făcute publice, în mod gratuit, oricărui solicitant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe pagina TikTok @TransferGo.Romania, pe pagina de Facebook @TransferGo.Romania și pe site-ul oficial www.transfergo.ro. TransferGo LTD își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, iar aceste modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi publicate, în prealabil, pe canalele menționate mai sus.

1.5. Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că nu își asumă nicio responsabilitate pentru necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia, atâta timp cât acesta a fost pus la dispoziția participanților. Niciun participant nu va avea dreptul să ceară continuarea Campaniei sau despăgubiri pentru eventualele daune cauzate de suspendarea regulilor Campaniei. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor din prezentul Regulament și legilor aplicabile în vigoare.

1.6. Prevederile prezentelor Reguli sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.7. Organizatorul, declară, prin agenția sa, că își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei și că aceste modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi publicate, în prealabil, pe canalele menționate la punctul 1.4.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Această campanie se va desfășura online, pe pagina oficială TikTok @TransferGo.Romania (https://www.tiktok.com/@transfergo.romania?lang=en) și pe pagina oficială TikTok a Andrei (https://www.tiktok.com/@andra).

2.2 Campania poate fi întreruptă înainte de data menționată mai jos, în cazul unui eveniment care constituie forță majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul în care TransferGo LTD, din motive independente de voința sa, se află în imposibilitatea de a continua această Campanie. TransferGo LTD va anunța publicul despre întreruperea Campaniei prin intermediul paginii de Facebook TransferGo România.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania se va desfășura pe pagina oficială de TikTok TransferGo România (@transfergo.romania) în perioada 14 iunie – 10 iulie 2022. După încheierea duratei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campania “Colț de România”.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE A PARTICIPA

4.1. Poate participa la campania promoțională orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. a) Are vârsta de peste 18 ani;
  2. b) Este cetățean român cu domiciliul sau reședința în străinătate;

4.2 Angajații TransferGO LTD sau ai Agenției de Relații Publice “SC. ECHIPA DE PROFESIONIȘTI ÎN COMUNICARE S.R.L”, inclusiv persoanele care colaborează cu acestea NU pot participa la Campanie.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Participanții la Campanie vor trebui să posteze pe profilul personal TikTok un clip video cu tema “Colțul meu de România”, etichetând profilul @TransferGo.Romania și incluzând în descrierea clipului video sintagma #coltderomania.

5.1.1. Un participant se poate înscrie în concurs o singură dată.

5.1.2 În cazul în care lipsește clipul sau elementele obligatorii (tag-ul @TransferGo.Romania și #coltderomania), persoana nu poate participa la concurs.

5.1.7 În data de 10.07.2022, reprezentanții Organizatorului vor alege prin tragere la sorți 8 clipuri câștigătoare, după cum urmează:

– 4 pachete x 2 bilete de avion, cu plecare dintr-o destinație din Europa sau Marea Britanie către România și retur, până la sfârșitul anului 2022, în limita a 500 euro/pachet;

– 4 pachete x căști Samsung Galaxy Buds și produse promoționale semnate de Andra.

5.2. Toți participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctul 4 și 5.1 vor fi înscriși în tragerea la sorți;

5.3. Tragerea la sorți va avea loc în data de 10.07.2022. În total, vor fi aleși 8 câștigători și 2 rezerve, care vor fi validați dacă îndeplinesc cumulativ condițiile de la secțiunea 4.

– Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că își rezervă dreptul de a descalifica participanții care produc conținut ofensator, imită acte de violență, sunt de natură ofensatoare sau prezintă nuditate;

– fiecare utilizator înscris în Campanie va fi înscris o singură dată; programul va selecta aleatoriu câștigătorii, eliminând dublurile.

– Utilizatorii sunt responsabili pentru publicarea numelui sau a detaliilor personale incluse în mesajele partajate. Organizatorul va solicita câștigătorilor toate informațiile personale necesare pentru a intra în posesia premiului și le va folosi strict în acest scop.

5.4. În cadrul tragerii la sorți vor fi aleși 8 câștigători și două rezerve, ordinea câștigătorilor fiind determinată de ordinea de desfășurare a tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat în termen de 2 zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorilor, se va apela la rezervă, caz în care câștigătorul inițial va pierde toate drepturile asupra premiului. În cazul în care niciun câștigător nu poate fi contactat de către Organizator în termenul stabilit, premiile vor rămâne în posesia Organizatorului.

5.5. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina oficială a TikTok @TransferGo.Romania în data de 10.07.2022. Pentru a primi premiile, câștigătorii vor fi contactați printr-un mesaj privat pentru a furniza datele lor de contact. După furnizarea acestor date, câștigătorii vor fi contactați de către reprezentanții TransferGo LTD.

5.6. Premiile campaniei pot fi revendicate în termen de maxim 2 (două) zile de la data publicării numelui câștigătorului, pe baza unui proces verbal. Refuzul sau imposibilitatea de a furniza datele personale și datele necesare pentru livrarea premiului, duc automat la anularea premiului câștigat de participant.

5.7. În cazul în care câștigătorul a furnizat date de identificare false și nu poate fi identificat pe baza datelor furnizate către TransferGo LTD, acesta își pierde dreptul de a revendica premiul.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 În cadrul acestei Campanii publicitare vor fi acordate următoarele premii:

– 4 pachete x 2 bilete de avion, cu plecare dintr-o destinație din Europa sau Marea Britanie către România și retur, până la sfârșitul anului 2022, în limita a 500 euro/pachet;

– 4 pachete x căști Samsung Galaxy Buds și produse promoționale semnate de Andra.

Valoarea totală a premiilor este de 2.800 de euro.

6.2. Premiile vor fi făcute publice și vor fi acordate direct doar persoanelor desemnate ca fiind câștigătoare, urmând mecanismul menționat la punctul 5.1.

6.3. Livrarea premiilor se va face pe baza unui act de identitate și a unui proces verbal valabil încheiat între câștigător și Organizator.

6.4 Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care participantul la campania promoțională nu poate intra în posesia premiului.

6.5 Câștigătorii premiilor sunt de acord ca TransferGo LTD să le publice numele și adresa (numele orașului) în comunicările despre Campanie.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

7.1 Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii și jocuri de noroc”) din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare).

7.2 Impozitul pe venitul aferent premiului va fi calculat și plătit de către S.C. ECHIPA DE PROFESIONISTI IN COMUNICARE S.R.L., în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

7.3 Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, cu excepția impozitului pe venitul din premiu (menționat mai sus), în legătură cu premiul ca urmare a participării la Campanie, sunt în responsabilitatea exclusivă a câștigătorului.

7.4 TransferGo LTD nu va acorda câștigătorului contravaloarea în numerar a premiului.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1. Campania poate fi întreruptă/încheiată înainte de termenul limită doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa. În oricare dintre aceste cazuri, TransferGo LTD va notifica participanții pe pagina oficială TikTok @TransferGo.Romania, pe pagina de Facebook @TransferGo.Romania și pe site-ul oficial www.transfergo.ro cât mai curând posibil despre noile circumstanțe.

8.2. Situațiile menționate la punctul 8.1 sunt asimilate și hotărârilor judecătorești și actelor autorităților publice competente cu impact asupra Campaniei.

8.3. În situațiile menționate la punctele 8.1 și 8.2, Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că nu mai are nicio obligație față de participanți în ceea ce privește restituirea unei sume de bani cu titlu de compensație sau similar.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

9.1. Orice litigii apărute între Organizator și participanți cu privire la orice aspect legat de derularea Campaniei vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele competente din București.

9.2 Orice reclamații legate de desfășurarea Campaniei pot fi trimise la următoarea adresă: Calea Moșilor, nr. 95, București, în termen de maxim 2 săptămâni de la data încheierii Campaniei. După această dată, Organizatorul declară, prin intermediul agenției, că nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

9.3. Legea aplicabilă este legea română.

9.4 Orice litigiu care poate apărea între TransferGo LTD și participanții la Campanie va fi soluționat de către părți pe cale amiabilă.

9.5 În cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor, acestea vor fi înaintate instanței competente a TransferGo LTD.

 

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele participanților la Campanie vor fi introduse în baza de date a consumatorilor de produse/servicii TransferGo LTD. Scopurile creării acesteia sunt: desemnarea câștigătorilor acestei promoții, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse și servicii TransferGo LTD, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) despre această promoție sau alte acțiuni desfășurate în viitor.

10.2. Fiecare participant la promoție este de acord cu utilizarea datelor sale personale de către TransferGo LTD în scopuri de marketing și are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a TransferGo LTD, trimițând o cerere scrisă către Organizator la adresa: 241 Southwark Bridge Rd, SE1 6FP, Londra, Regatul Unit.

10.3. La cererea participantului, adresată în scris Organizatorului, Organizatorul va fi obligat de agenție:

– Să confirme participantului dacă prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal, în mod gratuit, pentru o cerere pe an;

– Să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu respectă prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– să înceteze gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantului.

10.4 TransferGo LTD, prin agenția sa, se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor acestei Campanii și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și cu legislația în vigoare aplicabilă. 10.5. Participanții la Campanie au, conform Legii nr.677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18).

10.5. Prin participarea la această campanie publicitară, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să fie incluse în baza de date a Organizatorului, care poate fi utilizată exclusiv pentru activități de marketing desfășurate de către societate și partenerii săi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

10.6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, participanții au acces liber la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de către Organizator, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Organizatorului. De asemenea, participanții au dreptul de a interveni asupra datelor lor personale și, dacă este necesar, de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu respectă prevederile Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, participanții pot solicita, de asemenea, ca datele a căror prelucrare nu este conformă cu legea să fie făcute anonime, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive justificate și legitime legate de situația lor particulară, la prelucrarea datelor care îi privesc, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Participanții au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și nejustificat, la prelucrarea datelor lor în scopuri de marketing direct.

 

11 DISPOZIȚII FINALE

11.1. Participanții la campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament de campanie.

11.2 Orice nerespectare a Regulilor Campaniei va duce la invalidarea premiului. Prin acceptarea premiului câștigat, participantul este de acord ca numele său să fie făcut public și utilizat în scopuri publicitare de către TransferGo LTD în diverse materiale tipărite, audio sau video.

11.3. Pretențiile nejustificate la premiu, falsurile și reclamațiile din partea participantului, dovedite a fi nefondate și/sau abuzive, constituie motive pentru TransferGo LTD de a cere daune-interese.

 

SECȚIUNEA 12. RĂSPUNDEREA

12.1. Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

2022-06-13

Facem lumea un pic mai mică.

Trimite bani în aceste țări:

Alătură-te celor 2 milioane de oameni care efectuează transferuri mai bune

Înregistrează-te