TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Niemiecka deklaracja podatkowa

W Niemczech rozliczenia podatkowego (Pflichtveranlagung) należy wykonać, zgodnie z obowiązującym prawem, do 31 lipca każdego roku. W związku z tym za rok 2021, podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego do dn. 31 lipca 2022 roku (a właściwie w tym roku do dn. 29.07, ponieważ jest to ostatni dzień roboczy w lipcu).

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej — dla kogo?

Obowiązek złożenie zeznania podatkowego w Niemczech nałożony jest na osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w następujący sytuacjach:

  • gdy oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe dochody lub świadczenia wyższe niż 410 euro na rok, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy (przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej), dochody np. za wynajem mieszkania;
  • gdy uzyskano wynagrodzenie od kilku pracodawców, które nie zostało opodatkowane ryczałtem;
  • gdy uzyskano niestandardowe dochody, jak na przykład odprawa pracownicza;
  • gdy małżonkowie pobierali zasiłek dla bezrobotnych i jedno z nich zostało opodatkowane zgodnie z V lub VI grupą podatkową albo oboje wybrali kombinację IV z faktorem ramach zatrudnienia i jedno z nich posiada III lub V klasę podatkową;
  • gdy miał miejsce rozwód i w tym samym roku małżonek/-ka zawarł/-a nowy związek małżeński (urząd skarbowy musi wiedzieć kto z kim rozlicza się wspólnie z podatku); to samo dotyczy sytuacji, kiedy na skutek śmierci jednego z małżonków małżeństwo przestaje mieć miejsce;
  • w przypadku partnerów z dzieckiem, ale żyjących w niesformalizowanym związku w celu ustalenia kwoty wolnej od podatku na cele edukacyjne.

Oprócz tego złożenie zeznania podatkowego jest w Niemczech obowiązkowe kiedy małżonkowie wybrali klasę podatkową III/V i małżonek posiadający klasę V:

  • pracował na umowę o pracę z tytułu której był odprowadzany podatek dochodowy;
  • otrzymywał świadczenia podlegające progresji (Elterngeld, Mutterschaftsgeld, ALG I, Krankengeld itp.)
  • mieszka w innym kraju UE.

Zeznanie podatkowe w Niemczech muszą obowiązkowo złożyć emeryci, kiedy emerytura jest wyższa niż 1 616 euro miesięcznie (kwota dla obydwojga małżonków) i rozliczenie podatkowe nie miało dotychczas miejsca. Dochód z emerytury w przypadku samotnej osoby może zatem wynieść 808 euro.

Oprócz tego bezwzględnie zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech są osoby pracujące na własny rachunek, czyli osoby ze zgłoszoną działalnością gospodarczą (niem. Gewerbe), a także osoby wykonujące wolny zawód (niem. Freiberufler), a także rolnicy i leśnicy.

Kto w Niemczech nie musi składać zeznania podatkowego? Osoby zatrudnione, które posiadają I klasę podatkową oraz posiadają wyłącznie jedną pracę, nie mają obowiązku rozliczenia się z niemieckim fiskusem. Podobna zasada dotyczy małżeństw, które zdecydowały się na kombinację klas podatkowych IV/IV. W tych przypadkach pracodawca uiścił już podatek.

Co w przypadku przekroczenia terminu złożenia deklaracji?

Jeśli nie rozliczyłeś się z niemieckim urzędem w terminie, możesz liczyć się z dodatkowymi dopłatami. Urząd skarbowy może naliczyć odsetki, które wynoszą 0,25% naliczonego podatku za każdy miesiąc spóźnienia (stan na 2021 rok). Jednak co ważne – ustalona jest również minimalna kwota zadośćuczynienia tj. 25 €/miesięcznie.

Maksymalna kwota odsetek może wynieść 25 000 €.

Jeśli nie dostarczyłeś deklaracji do urzędu, a powinieneś, oprócz odsetek, otrzymasz dodatkową karę pieniężną. Jej wysokość może się różnić w zależności od sytuacji podatnika – jest to rozpatrywane indywidualnie. Wysokość grzywny zwykle waha się od 200 € do 500 €. Za niepłacenie podatków w Niemczech grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 lub grzywna w wysokości do nawet 10 000 €.

Warto jednak pamiętać, że zawsze istnieje możliwość złożenia wniosku do urzędu o przedłużenie terminu złożenia deklaracji. Jednak taki wniosek należy odpowiednio uzasadnić np. chorobą, przeprowadzką lub innymi poważniejszymi względami.

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych i mają one wpływ na deklarację. Jeśli mamy wątpliwości, jaką klasę podatkową posiadamy, warto zapytać pracodawcę. Jeśli pracujemy na własny rachunek, aby dowiedzieć się jaką klasę podatkową aktualnie posiadamy, wystarczy wykonać telefon do urzędu skarbowego lub przesłać maila z zapytaniem. Można również przejść się osobiście do Finanzamtu, gdzie od ręki zostanie wystawione zaświadczenie o klasie podatkowej.

Klasa podatkowa 1 przeznaczona jest dla singli lub podatników, którzy nie są już w związku małżeńskim. W związku z tym, klasa ta jest skierowana do osób samotnych, niezamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych.

Klasa podatkowa 2 jest skierowana do rodziców samotnie wychowujących dzieci, osób samotnych, wdów lub osób rozwiedzionych posiadających dzieci. Osoby w tym przedziale podatkowym mają prawo do ulgi podatkowej – czyli płacą niższy podatek.

Klasa podatkowa 3 jest możliwa tylko dla osób samotnie wychowujących dzieci pozostających w związku małżeńskim, osób żyjących w zarejestrowanym związku partnerskim lub osób zarabiających podwójnie, w przypadku gdy jeden z partnerów ubiega się o klasę podatkową 5. Jest to klasa podatkowa z najniższą stawką podatkową, ale również bez ulg podatkowych. Idea tego połączenia zakłada, że jedna osoba generuje główny dochód dla współmałżonka i rodziny.

Klasa podatkowa 4 jest przeznaczona dla małżeństw/zarejestrowanych cywilnych partnerów żyjących w gospodarstwach domowych o podwójnym dochodzie. W przeciwieństwie do kombinacji 3 i 5, wspólnicy płacą w ciągu roku tylko tyle podatku, ile odpowiada ich dochodom. Oznacza to, że nawet przy różnych dochodach, np. w przypadku pracy na pół etatu, dochód netto jest większy.

Klasa podatkowa 5 przysługuje tylko osobom pozostającym w związku małżeńskim lub zarejestrowanym partnerom. Ta klasa podatku dochodowego działa jako swego rodzaju odpowiednik klasy podatkowej 3 i może być stosowana tylko w połączeniu z tą ostatnią. Osoba o niższym dochodzie wybiera klasę podatkową 5.

Klasa podatkowa 6 przeznaczona jest dla osób posiadających dodatkową kartę podatkową z tytułu innego stosunku pracy.

Rozliczenie podatkowe – jak przygotować?

Rozliczenie podatkowe można przygotować samodzielnie, z pomocą doradcy podatkowego, programu komputerowego bądź aplikacji. Istnieje też darmowy portal internetowy do rozliczenia podatkowego czyli Elster.

2022-03-29

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się