TransferGo logo
Wyślij pieniądze

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PIT-2

Zmiany związane z PIT-2 wprowadza Polski Ład, obowiązujący od stycznia 2022r. PIT-2 jest formularzem, który pracownik może złożyć dobrowolnie, gdy chce, by zaliczki na podatek zostały pomniejszone w ciągu roku. Dzięki temu każdego miesiąca może otrzymać wynagrodzenie wyższe o kilkadziesiąt złotych. TransferGo przygotował mini-przewodnik dla podatnika składającego PIT-2.

Co to jest PIT-2?

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej, może skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota (w wysokości 8 000 zł) miała charakter degresywny i nie przysługiwała każdemu. Od nowego roku kwota zmniejszająca zaliczki na podatek wynosi 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł). Kwotę tę można zastosować wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik złoży im w tym celu odpowiednie oświadczenie, czyli właśnie stosowny formularz PIT-2. Oświadczenie to składa się dobrowolnie i wystarczy tylko raz. Formularz PIT-2 obowiązuje do czasu rozwiązania umowy o pracę. W momencie, gdy pracownik utraci prawo do pomniejszenia zaliczek, koniecznie musi poinformować o tym pracodawcę.

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Najważniejsze zmiany w skrócie

 • Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła także kwota zmniejszająca zaliczki na podatek.
 • Od początku 2022r. wynosi ona 425 zł miesięcznie.
 • Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy oświadczenie PIT-2, czyli wniosek o zmniejszenie kwoty zaliczki o 425 zł miesięcznie.
 • PIT-2 będzie podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

PIT-2 a PIT-37

Najczęściej podatnik ma do czynienia głównie z deklaracją PIT-37. Formularz PIT-2 to dodatkowy formularz, którego złożenie rzutuje na wysokość zaliczek pobieranych przez cały rok podatkowy. PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kto nie może złożyć PIT-2?

W niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest:

 • emerytem

Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy.

 • przedsiębiorcą

W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej.

 • wieloetatowcem

Wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej.

Warunek stanowią także dochody pracownika, które nie mogą pochodzić z:

 • dzierżawy,
 • najmu,
 • działalności gospodarczej,
 • tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

Formularza PIT-2 nie mają prawa złożyć osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. To oznacza, że osoba pracująca na umowie zlecenie lub umowie o dzieło nie może wnioskować o zmniejszenie zaliczek w trakcie roku.

Kiedy powinno się złożyć PIT-2?

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, czyli przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

Kiedy powinno się wycofać PIT-2?

PIT-2 pracownik powinien wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu został również złożony PIT-2, lub wtedy, kiedy pracownik sam uwzględnia kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek na PIT, np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

W sytuacji kiedy kwota zmniejszająca podatek będzie stosowana u dwóch płatników składek, np. przez pracodawcę i ZUS, trzeba będzie dopłacić do zeznania podatkowego kwotę 5100 zł. Kwota zmniejszająca podatek może być stosowana tylko jeden raz w trakcie miesiąca, nie może być stosowana przez kilku płatników.

Czy można złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

PIT-2 składa się tylko u jednego pracodawcy. W wypadku kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku może się okazać, że wówczas musielibyśmy dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika. Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu.

Jak często należy składać PIT-2?

Przepisy nie wymagają składania PIT-2 co roku. Takie oświadczenie złożone na początku zatrudnienia w zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w bieżącym roku, ale również w kolejnych latach podatkowych.

Jak wygląda sytuacja PIT-2 dla osób do 26 roku życia?

Pracownicy do 26 roku życia mają prawo korzystać z ulgi związanej z brakiem konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Wówczas nie mają oni obowiązku składać oświadczenia PIT-2. Mogą to zrobić dopiero po ukończeniu 26 roku życia.

2022-02-08

Sprawiamy, że świat staje się nieco mniejszy.

Wyślij pieniądze do tych krajów:

Dołącz do 2 milionów osób, które transferują lepiej.

Zarejestruj się